Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

звіт

Дата: 30.08.2021 14:00
Кількість переглядів: 310

Звіт

                                                Директора про діяльність

                    Пісківського закладу дошкільної освіти «Джерельце»

                                       за 2020-2021 навчальний рік

 

ЗАВДАННЯ ЗВІТУВАННЯ:

1.Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління дошкільним закладом.

2.Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління дошкільним закладом.

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю», ст.30 Закону України «Про освіту»

 Проаналізувавши роботу  Пісківського ЗДО «Джерельце» за 2020-2021 навчальний  рік, можна відмітити, що колектив закладу створював необхідні умови для охорони життя та зміцнення здоров’я дітей, їх повноцінного всебічного розвитку.

    Керівництво роботою дошкільного закладу здійснюється відповідно до Статуту дошкільного закладу, річного плану роботи, правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника ЗДО.

            Я, як директор, забезпечую:

 - реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу та батьківського комітету;

 - дію від імені закладу, представляю його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;

- у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;

 - приймаю на роботу та звільняю з посади працівників закладу при потребі.

У садочку функціонує одна група (різновікова), яку відвідує 26 дітей.

Згідно Закону України «Про дошкільну освіту», в дошкільному закладі мають бути створені такі умови, що  забезпечуватимуть  різнобічний  розвиток дитини  дошкільного віку, відповідно до її задатків,  нахилів,  здібностей,  індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;  формування у дитини дошкільного віку моральних норм,  набуття нею життєвого соціального досвіду. Сукупність спеціально створених умов, що відповідають цьому завданню називають розвивальним середовищем. Тобто розвивальне середовище – це все те, що забезпечує естетичне сприйняття дитиною навколишньої дійсності, сприяє її фізичному та розумовому розвитку, виховує моральні якості дитини. До цих умов слід віднести забезпечення можливості використання дитиною відповідної матеріальної бази – іграшок, дидактичних ігор, демонстраційного матеріалу. Створення розвивального середовища має забезпечувати виконання завдань, поставлених перед дошкільною освіту, а саме:

- збереження та зміцнення  фізичного,  психічного  і  духовного  здоров'я дитини;

- виховання у дітей любові до України шанобливого ставлення до родини,  поваги  до  народних  традицій і звичаїв, державної мови;
- формування особистості    дитини,    розвиток    її   творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.

Загальні відомості про функціонування дошкільного закладу

Пісківський заклад дошкільної освіти «Джерельце» здійснює освітню діяльність відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Положення про дошкільний навчальний заклад, Статуту ЗДО, нової редакції Базового компонента дошкільної освіти в Україні та інших нормативних документів МОН України.

Мережа групи ЗДО «Джерельце»:

Мова навчання – українська;

Кількість груп усього – 1 (різновікова)

3.Режим роботи групи:

- 10,5 годин

4.Проектна потужність 12 місць;

5.Кількість вихованців 26

6.Кількість працівників усього – 9 осіб, з них:

- педагогічний персонал 4;

-  технічний персонал 5.

Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Отже, в цілому робота колективу дошкільного навчального закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.

Розвивальне та освітнє середовище дитячого садка організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створені всі умови.

Для вирішення річних завдань були підготовлені змістовні консультації для педагогів відповідно до річного плану, педагогічні ради, виробничі наради.

Заклад дошкільної освіти в цілому забезпечений нормативно-правовою базою, зокрема актами законодавства про освіту, про працю, про охорону дитинства тощо.

Протягом року проводились свята та розваги, дійства відповідно до річного плану.

Отже, слід зазначити, що робота педагогічного колективу проводилася на достатньому рівні, її результатом є такі показники:

–        підвищення педагогічної майстерності, творчого потенціалу педагогів;

–        високий рівень вихованості та розвитку дітей;

–        сприятливий психологічний клімат у колективі.

ХАРЧУВАННЯ

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей.

У Пісківському закладі дошкільної освіти «Джерельце» організовано 3-х разовий режим харчування. Відповідно до примірного сезонного меню та картотеки страв, сестрою медичною старшою щодня складаються меню-розкладки на наступний день.

Сестра медична вчасно, за 30 хвилин до видачі їжі на групи, знімає пробу готових страв та робить запис про результати зняття кожної проби у Журналі бракеражу готової продукції.
У дошкільному навчальному закладі видача готових страв на групи здійснюється відповідно до графіка видачі їжі. Помічник виховател
я дотримуються санітарних правил при отриманні їжі з харчоблоку.
Працівник харчоблоку готу
є страви відповідно до картотеки страв, меню-розкладу, дотримуючись технологій приготування страв.
Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідає санітарним вимогам. Харчоблок обладнаний необхідним технологічним обладнанням. Для сирої та готової продукції в наявності є столи, посуд, дошки, ножі. Ведеться постійний контроль за виконанням відповідних норм. Щоквартально аналізується стан харчування дітей в
ЗДО.

Для миття кухонного посуду, інвентарю та обладнання використовується сода. Миття посуду здійснюється відповідно до санітарних норм. У Куточку кухаря розміщена інструкція щодо миття кухонного приладдя. Харчові відходи збираються у спеціальне промарковане відро. Один раз на тиждень на харчоблоці проводиться генеральне прибирання. Є паперові рушники,  рідке мило. Сантехніка систематично ремонтується,  проблеми з каналізацією відсутні.

Харчоблок використовується виключно для приготування їжі для дітей. Сторонні особи до приміщення не допускаються.

Відповідно до розподілу функціональних обов’язків документацію з організації харчування ведуть сестра медична старша та кухар. Протягом року не було  зафіксовано порушень в оформленні відповідної документації.

У закладі  наявні накази про організацію харчування, бракераж, безпеку, про дотримання норм харчування. Усі працівників ЗДО проходять медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в  санітарних книжках, відмітки про допуск до роботи.

Продукти харчування і продовольчої сировини приймаються до дошкільного закладу якісні та обов’язкового із супроводжувальними документами. Протягом 2020-2021 навчального року не було зафіксовано випадків завозу продуктів без супровідних документів.
Вихователі та помічник
вихователя дошкільного навчального закладу також беруть активну участь в організації харчування дітей, формують у них культуру харчування та розуміння значення прийому їжі для нормального функціонування організму. Дітей привчають сідати за стіл охайними, з чистими руками, сидіти за столом правильно та користуватись столовим приладдям.

Відбираються регулярно проби, зберігаються 24 години  при температурі від +4 до +8 в окремому холодильнику. Дотримується товарне сусідство.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором,  вихователем та старшою медичною сестрою. Приготування страв здійснюється  відповідно орієнтовного перспективного меню та картотеки страв.

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей. З 01.01.2021 року вартість харчування однієї дитини в становить 55 грн. (з розрахунку: 45% – бюджетні кошти, 55% – батьківська плата).
У 2020-2021 році харчувалося 26 дітей, з них 3 дитини пільгових категорій, для яких було організоване безкоштовне харчування (діти-інваліди, діти які позбавлені батьківського піклування, батьки яких служать або служили в зоні АТО)
  та  6 дітей – 25% оплата за харчування дітям з багатодітних сімей.

Аналіз роботи протягом  2020-2021 навчального року у ЗДО «Джерельце»

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ
Ще одним з головних напрямків в роботі директора є укріплення матеріально-технічної бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

Придбано за бюджетні кошти:

миючі засоби -  1181,49 грн.,

матеріали для поточного ремонту 2761,00 грн.,

кухонні ваги 3200 грн.,

– господарські товари  295,55грн.,

Благодійна  допомога:

– батьки прийняли активну участь у придбанні іграшок та матеріалів для роботи з дітьми під час занять.

  • Пісківським комбікормовим заводом «Константа» було придбано

віконні ролети у кількості 4 шт.

  • Завод «Елеватор» придбав для Пісківського ЗДО напольні доріжки у

кількості 5 шт.

Пісківський ЗДО «Джерельце» – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.
Фінансування потреб закладу проводиться централізованою бухгалтерією Станишівської сільської ради.
Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги та енергоносії. Вивіз рідких відходів. Забезпечено миючими засобами та канцтоварами.
Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у тісному контакті з батьками.
У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших батьків, за що ми їм щиро вдячні.
В літній період 202
1 року планується наступне:

– поточний ремонт приміщень закладу, груп з метою якісної підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період;

– фарбування ігрового майданчика.

Колектив ЗДО приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Подвір’я завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються вихователями та обслуговуючим персоналом, проводиться скошування
трави.

 Постійно проводиться підготовка території та приміщень до безпечного перебування дітей.     

 – очищення території закладу від сухоцвіту та опалого листя.

–  обрізання дерев , скошування трави,

–  посипання доріжок в період ожеледиці,
Наш заклад користується попитом серед батьків. Колектив може і хоче працювати, тому ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення умов для виховання та оздоровлення наших дітей.
Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись, навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й щасливо жити.
Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.

Висловлюю подяку всім, хто причетний до освітнього процесу та матеріально-технічного забезпечення діяльності нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить перед собою педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.
 

 

 

Директор                                                                       Ірина Слюсарчук


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь