Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) В СТАНИШІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ

Затверджений рішенням Станишівської сільської ради  №396 від 18.08.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ) В СТАНИШІВСЬКІЙ СІЛЬСЬКІЙ РАДІ (НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

1.1. Бюджет участі (громадський бюджет) (надалі – бюджет участі) – частина місцевого бюджету Станишівської сільської ради, з якої здійснюються видатки, визначені безпосередньо членами територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району, відповідно до цього Положення.

1.2. Територіальна громада Станишівської сільської ради Житомирського району – мешканці, які постійно проживають на території Станишівської сільської ради Житомирського району, спільні інтереси яких представляє Станишівська сільська рада.

1.3. Проектна пропозиція – це пропозиція, що подана автором та має підтримку не менше 20 осіб (окрім самого автора), що не суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить до компетенції Станишівської сільської ради, термін реалізації якої, не перевищує одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування та оформлена відповідно до вимог даного Положення.

1.4. Конкурс – це процес визначення найкращих проектних пропозицій згідно з вимогами цього Положення серед загальної кількості представлених для голосування громадських ів шляхом відкритого голосування.

1.5. Координаційна рада – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням голови сільської ради, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в сільській раді.

1.6. Автор – особа, яка є зареєстрованим жителем громади та підготувала і подала на конкурс проектну пропозицію у порядку визначеному цим Положенням.

1.7. Голосування – процес визначення переможців серед поданих проектних пропозицій членами територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області шляхом заповнення бюлетня для голосування особою зареєстрованою на території громади, що досягла 18 років у паперовому вигляді з підтвердженням особи, що голосує (копія паспорту громадянина або ІD картки та довідки форми 13 зі зробленим на них власноруч написом «ДЛЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ») або електронному вигляді через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання.

1.8. Пункт супроводу бюджету участі – це визначене спільно сільським головою та координаційною радою місце в якому кожен громадянин за місцем проживання може: - отримати консультацію щодо етапів та заходів бюджету участі; - дізнатися про хід реалізації проектних пропозицій, які перемогли; - зустрітися з членами Координаційної ради з питань впровадження бюджету участі; - заповнити та подати бланк-заявку проектної пропозиції бюджету участі; - провести зустріч та обговорення пріоритетів розвитку населеного пункту та проектних пропозицій з іншими мешканцями; - реалізувати своє право голосу за проекти, що виставлені на голосування.

1.9. Відповідальні особи з супроводу бюджету участі – це особи, які забезпечують роботу пунктів супроводу бюджету участі та виконують наступні функції: • збір проектів на реєстрацію для участі в бюджеті участі (громадському бюджеті); • перевірка наявності повного пакету документів (бланк-заявка з додатком, розрахунок витрат). Фото та відео до проекту за бажанням учасника. • реєстрація учасників процесу голосування за проекти, видача бланків голосування за проекти бюджету участі Станишівської сільської ради.

1.10. Локальна територія громади – це територія сільських рад, до обʼєднання в Станишівську сільську раду (Станишівську ТГ).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі розробки проектів рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування проектних пропозицій бюджету участі (громадського бюджету) здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету.

2.3. Загальний обсяг бюджету участі (громадського бюджету) на наступний бюджетний рік складає не більше 3 відсотки від затвердженого обсягу власних і закріплених доходів загального фонду сільського бюджету на поточний бюджетний період. Абсолютний обсяг фінансування бюджету участі визначається на дату установчого засідання Координаційної ради щодо старту прийому проектних пропозицій.

2.4. За рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) у Станишівській сільській раді Житомирського району можуть бути профінансовані проектні пропозиції, які підтримані шляхом голосування членами територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району.

2.5. Термін реалізації проектних пропозицій не повинен перевищувати одного бюджетного року.

2.6. Вартість однієї проектної пропозиції, що буде профінансована за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету) не повинна перевищувати 200 тис. грн.

2.7. У разі невідповідності вимогам цього Положення проектні пропозиції мають бути відкориговані. Корективи та необхідні зміни до проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та телефоном). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ

3.1. Координаційна рада для організації, координації впровадження та реалізації бюджету участі в Станишівській сільській раді (далі – Координаційна рада) – постійно діючий робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, що організовує та координує впровадження та реалізацію бюджету участі в Станишівській сільській раді Житомирського району. До складу Координаційної ради входить не більше 13 осіб, що обираються з числа представників територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району.

3.2. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням сільського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району після його схвалення постійною комісією сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку Станишівської сільської ради.

3.3. Оголошення про формування персонального складу Координаційної ради розміщується на офіційному веб-сайті сільської ради не пізніше як за 15 днів до її затвердження. До складу Координаційної ради включаються представники територіальної громади Станишівської сільської ради Житомирського району. Причому від одного населеного пункту включається лише один представник.

3.4. Голова координаційної ради, заступник координаційної ради та секретар координаційної ради визначаються розпорядженням сільського голови.

3.5. Функції Координаційної ради: - приймати рішення про відповідність проектної пропозиції вимогам цього Положення; - проводити попередній розгляд проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання; - подавати висновки та рекомендації щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);− приймати рішення щодо включення проектних пропозицій у перелік для голосування; - визначати абсолютний обсяг фінансування бюджету участі на наступний рік у відповідності до пункту 2.3. даного Положення та процентне співвідношення суми для кожної номінації (пункт 4.1.2. Положення); - отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету); - визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань бюджету участі (громадського бюджету) на засіданнях постійних депутатських комісій, пленарних засіданнях сільської ради. - контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок бюджету участі (громадського бюджету), у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів райдержадміністрації, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій; - проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Стани шевської сільської ради про час та місце проведення засідання.

3.6. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

3.7. Координаційна рада затверджується на термін два роки з моменту підписання розпорядження головою сільської ради, з правом внесення змін до її складу за відповідними поданнями.

3.8. Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

3.9. Координаційна рада діє на підставі Положення про бюджет участі (громадський бюджет). 6.7. Координаційна рада має право здійснення котролю за дотриманням вимог даного положення на всіх етапах бюджету участі.

4. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

4.1. Вимоги до проектних пропозицій:

4.1.1. Назва проектної пропозиції повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення, і не повинна суперечити меті проектної пропозиції, що подається.

4.1.2. Проектні пропозиції мають бути соціально спрямованими, загальнодоступними усім мешканцям громади та відповідати стратегії розвитку громади. ні пропозиції подаються як для реалізації в окремому населеному пункті так і для реалізації на території населених пунктів Станишівської сільської ради у номінаціях: • безпека та громадський порядок; • комунальне господарство; • культура і туризм; • навколишнє середовище; • освіта; • охорона здоров’я; • соціальний захист; • спорт; • телекомунікації, зв’язок та інформаціїні технології; • благоустрій. Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям: - одна заявка – один об'єкт; - узгодженість мети та результату; - можливість реалізації протягом одного бюджетного року.

4.1.3. Реалізація проектної пропозиції знаходиться в межах компетенції Станишівської сільської ради.

4.1.4. У випадку, коли реалізація проектної пропозиції передбачає використання земельної ділянки, остання повинна належати до комунальної власності сільської ради та/або відповідати затвердженій містобудівній документації.

4.2. Проектні пропозиції, які подаються на конкурс, що будуть профінансовані за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету), оформлені згідно з цими вимогами, мають формуватись з наступного пакету документів: бланк-заявка, список з підписами щонайменше з 20 членів територіальної громади (окрім автора проектної пропозиції), які її підтримують.

4.3. Проектні пропозиції подаються в паперовому вигляді у пункти супроводу бюджету участі відповідальним особам з супроводу бюджету участі, що визначаються спільно координаційною радою та сільським головою

4.4. До проектної пропозиції автором обов'язково додається розрахунок витрат.

4.5. Заповнені бланки-заявки проектних пропозицій, надходять на конкурс на паперових носіях з подальним оприлюдненням на офіційному сайті громади, (за винятком сторінок, що містять персональні дані авторів і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди) або електронному вигляді при поданні них пропозицій через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання.

4.6. Автор проектної пропозиції може у будь-який момент зняти свою проектну пропозицію з розгляду, але зробити це повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

4.7. Об'єднання проектних пропозицій можливе лише за взаємною згодою авторів проектних пропозицій, що засвідчується заявами авторів.

4.8. Внесення змін щодо суті проектної пропозиції можливе лише за згодою авторів в результаті додаткових консультацій.

4.9. Автор проектної пропозиції або уповноважена ним особа може представити проектну пропозицію в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний розгляд представлених проектних пропозицій. Внесення можливих змін до проектних пропозицій можливе не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

5. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

5.1. Відповідальні особи ведуть реєстр отриманих проектних пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів бюджету участі (громадського бюджету);

5.2. Уповноважений робочий орган, утворений розпорядженням сільського голови, перевіряє повноту і правильність заповнення бланку-заявки проектної пропозиції. Передає копії заповнених бланків-заявок проектних пропозицій до відповідних структурних підрозділів сільської ради з метою здійснення більш детальної перевірки, оцінки, надання рекомендацій та зауважень до кожної з проектних пропозицій (з використанням уніфікованого бланку розгляду проектних пропозицій);

5.3. У рамках бюджету участі (громадського бюджету) не можуть прийматися до розгляду проектні пропозиції, що: 5.3.1. Розраховані тільки на розробку проектно-кошторисної документації;

5.3.2. Суперечать стратегії громади, затвердженим програмам Станишівської сільської ради, або дублюють заходи, які передбачені цими програмами;

5.3.3. Суперечать чинному законодавству України;

5.3.4. Передбачають реалізацію проектних пропозицій приватного комерційного характеру.

5.3.5. Не мають соціального спрямування.

5.3.6. Не відповідають критерію загальнодоступності.

5.4. Уповноважений робочий орган оприлюднює подані проектні пропозиції на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради у розділі «Бюджет участі (громадський бюджет)» або через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання, та передає в електронному або паперовому вигляді до Координаційної ради.

5.5. За результатами розгляду проектних пропозицій Координаційна рада формує перелік тих, що відповідають вимогам цього Положення та передає Уповноваженому робочому органу (робоча група) для проведення оцінки у на предмет можливості його реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету на території Станишівської сільської ради. За результатами оцінки Координаційна рада оприлюднює перелік проектних пропозицій для голосування, що отримали позитивну оцінку, на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради або через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання.

5.6. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни тощо, оприлюдненню не підлягають.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПІДРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ

6.1. Відбір проектних пропозицій, що отримали позитивну оцінку та були виставлені на голосування, здійснюють члени територіальної громади Станишівської сільської ради, які мають реєстрацію місця проживання на території громади, шляхом шляхом заповнення бюлетня для голосування особою зареєстрованою на території громади, що досягла 18 років у паперовому вигляді з підтвердженням особи, що голосує (копія паспорту громадянина або ІD картки та довідки форми 13 зі зробленим на них власноруч написом «ДЛЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ») або електронному вигляді через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання. Голосування в паперовому вигляді здійснюється в офіційних пунктах для голосування в яких розміщено скриньки для голосування за и Бюджету участі.

6.2. Координаційна рада визначає перелік офіційних пунктів голосування, форму бюлетеня та процедуру голосування у пунктах супроводу та підрахунку голосів. Уповноважений робочий орган оприлюднює вищезазначену інформацію не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня початку голосування на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

6.3. Бланки для голосування можна буде отримати в офіційних пунктах для голосування в період їх роботи або завантажити з офіційного сайту громади в розділі Бюджет участі. Також у цих пунктах можна буде ознайомитися з переліком проектних пропозицій, що беруть участь у голосуванні.

6.4. Голосування відбувається шляхом:

6.4.1. Заповнення відповідної форми для голосування.

6.4.2. Особистого голосування в офіційних пунктах для голосування.

6.5. Голосування за проектні пропозиції триває протягом періоду, визначеного Координаційною радою, після їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

6.6. На бланках для голосування громадяни можуть вибрати не більше двох проектних пропозицій.

7. ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСУМКІВ ГОЛОСУВАННЯ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ (ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ)

7.1. Проекти, які отримали позитивні рекомендації щодо внесення їх, до проектів запропонованих до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету Станишівської сільської ради, виносяться на голосування. Мешканці територіальної громади Станишівської сільської ради в пунктах супроводу бюджету участі, шляхом голосування, обирають з таких проектів найкращий та найважливіший для громади та або окремого населеного пункту.

7.2. Голосування проводиться у робочі дні з 8:30 до 17:00 у період визначений рішенням координаційної ради.

7.3. Голосування проводиться у додатково визначених розпорядженням сільського голови пунктах супроводу бюджету участі шляхом заповнення бланку голосування за проекти бюджету участі Станишівської сільської ради. 7.4. На бланках для голосування громадяни, зареєстровані на відповідній території громади, можуть обрати не більше двох проектних пропозицій, що буде реалізована на території громади.

7.5. Узагальнені результати голосування оприлюднюються на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради, в розділі Бюджет участі, Координаційною радою протягом 10-ти календарних днів після завершення голосування.

7.6. Визначення результатів голосування передбачає підрахунок голосів «За» відданих за відповідну проектну пропозицію.

7.7. Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість голосів, але не менше 1% зареєстрованого населення громади (станом на 01.01. поточного року) з відміткою «Підримую проект». У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть дві або більше проектних пропозицій, то переможця визначає Координаційна рада своїм рішенням.

7.8. Кількість проектів переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених в сільському бюджеті на відповідний рік для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету Станишівської сільської ради.

7.9. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проекту з переліку проектів-переможців, до фінансування пропонується наступний з проектів-переможців, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, передбачених в сільському бюджеті на реалізацію проектів за рахунок коштів Громадського бюджету.

7.10. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

7.11. Підсумки голосування фіксуються в протоколі засіданні Координаційної ради, засвідчуються підписами головуючого та секретаря координаційної ради та підлягають затвердженню рішенням виконавчого комітету Станишівської сільської ради

7.12. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті Станишівської сільської ради в розділі «бюджет участі» або електронному вигляді через сервіс «Громадський бюджет» за умови його безкоштовного підключення та використання.

8. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

8.1. Проектні пропозиції, що перемогли шляхом голосування, підлягають включенню до Програми соціально-економічного розвитку на наступний рік».

8.2. Уповноважений робочий орган оприлюднює інформацію головних розпорядників бюджетних коштів про реалізацію проектних пропозицій та використання коштів пов'язаних з фінансуванням з бюджету участі, зокрема на офіційному веб-сайті Станишівської сільської ради.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь