Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

статут

   СТАТУТ

Пісківського закладу дошкільної освіти

«Джерельце» Станишівської сільської ради 

Житомирського району

Житомирської області

 

 

 

 

             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                  Рішенням 17 сесії 7 скликання № 516

                                                                                                                                                  Станишівської сільської ради  

                                                                                 від  24.05.2018 р.

 

_________________ Сільський голова Матвійчук Ю.В.

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Пісківського закладу дошкільної освіти

«Джерельце»

Житомирського району

Житомирської області

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 р.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Пісківський заклад дошкільної освіти «Джерельце» Житомирського району, Житомирської області є закладом дошкільної освіти для дітей віком від трьох до шести (семи) років (далі – заклад освіти), заснований на комунальній власності та є неприбутковою установою.

1.2. Юридична адреса дошкільного закладу:

12431

Житомирська область

Житомирський район

село Піски

провулок 1-й Шкільний, 2-Г

1.3. Засновником закладу освіти є Станишівська сільська рада Житомирського району Житомирської області (далі – Засновник). Заклад освіти утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Засновник здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Заклад освіти в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі – Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. N305, рішеннями Станишівської сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, розпорядчими документами органу управління освіти сільської ради, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.5. Заклад освіти є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

1.6. Головною метою закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність закладу освіти направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.

1.8. Заклад освіти самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Заклад освіти несе відповідальність перед засновником, суспільством і державою за:

  • реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
  • забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;
  • дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між закладом освіти з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Повне найменування закладу: Пісківський заклад дошкільної освіти «Джерельце» Житомирського району Житомирської області. Скорочене найменування: Пісківський ЗДО «Джерельце».

1.12. Тип закладу освіти: дитячий садок загального розвитку для дітей віком від 3 до 6 років.

 

II. КОМПЛЕКТУВАННЯ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

2.1. Групи комплектуються відповідно до ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту».

2.2. У закладі освіти функціонують групи загального розвитку.

2.3. Прийом дітей до закладу освіти здійснюється керівником протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, копії свідоцтва про народження.

2.4. За дитиною зберігається місце у закладі освіти комунальної форми власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,а також у літній період до 75 днів.

2.5. Відрахування дітей із закладу освіти може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в закладі освіти цього типу; у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців; діти, які були охоплені суспільною дошкільною освітою, і не мають медичних протипоказань, яким на 01.09 поточного року виповнюється 6 (7) років, відраховуються з ЗДО для продовження здобуття шкільної освіти.

2.6. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини здійснюється протягом 3-х днів з дня подачі заяви або пред’явлення довідки.

 

III. РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

 3.1. Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи закладу освіти: груп з 10,5 годинним перебуванням дітей – 7.45. - 18.15.

 

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

4.1. Навчальний рік у закладі освіти починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі освіти проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Заклад освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи закладу дошкільної освіти схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується директором закладу освіти.

4.4. Навчання і виховання дітей у закладі освіти здійснюється українською мовою.

4.5.Освітній процес у закладі освіти здійснюється за програмою затвердженою МОН України.

4.6. Заклад освіти організовує освітній процес за напрямком загального розвитку дитячої особистості.

 

V. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування здійснюється згідно з укладеними угодами з організаціями, підприємствами, фізичними особами з дотриманням санітарно-гігієнічних правил і норм.

5.2. У закладі освіти встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на керівника закладу освіти та медичних працівників, працівників Держпродспоживслужби.

 

VI. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

6.1.Медичне обслуговування дітей закладу освіти здійснюється медичною сестрою старшою ЗДО та амбулаторією загальної практики сімейної медицини.

6.2. До основних обов’язків медичного працівника закладу освіти належить:

 • моніторинг стану здоров’я, фізичного та нервово-психічного розвитку дітей, надання їм невідкладної медичної допомоги;
 • організація і проведення медичних оглядів в тому числі поглиблених, профілактичних, лікувально-оздоровчих, фізіотерапевтичних заходів, оцінка їх ефективності;
 • здійснення контролю за організацією та якістю харчування, виконання натуральних та грошових норм, дотримання раціонального режиму навчально-виховної діяльності, навчального навантаження, рухового режиму, організацією фізичного виховання, загартування;
 • медичний контроль за виконанням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму;
 • проведення санітарно-просвітницької роботи серед дітей, батьків та працівників закладу дошкільної освіти;
 • здійснення контролю за своєчасним проходженням медичних оглядів працівників.

6.3. Заклад освіти надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

 

VII. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

7.1. Учасниками освітнього процесу у закладі освіти є: діти дошкільного віку, директор, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які впроваджують освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: подяка, грамота, премія.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства,приниження її гідності;
 • здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

 • обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;
 • звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;
 • брати участь в покращенні організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;
 • захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

7.5. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

  • своєчасно вносити плату за харчування дитини в закладі освіти у встановленому порядку;
  • своєчасно повідомляти заклад освіти про можливість відсутності або хвороби дитини;
  • слідкувати за станом здоров'я дитини;
  • інші права, що не суперечать законодавству України.

7.6. На посаду педагогічного працівника закладу освіти приймаються особи, які мають вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю, забезпечують результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

7.7. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.8. Педагогічні працівники мають право:

 • на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;
 • брати участь у роботі органів самоврядування закладу;
 • на підвищення кваліфікації, участь у методичних об'єднаннях, нарадах тощо;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;
 • на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • на захист професійної честі та власної гідності;
 • інші права, що не суперечать законодавству України.

 7.9. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства;
 • брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов'язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;
 • виконувати накази та розпорядження керівництва;
 • виконувати інші обов'язки, що не суперечать законодавству України.

7.10. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до закладу освіти директором.

7.11. Працівники закладу освіти несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством України.

7.12. Працівники закладу освіти проходять медичні огляди у встановленому порядку.

7.13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

7.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

 

VIII. УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

 

8.1. Управління дошкільним закладом здійснюється Засновником та відділом освіти Станишівської сільської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою закладу освіти здійснює директор, який призначається і звільняється з посади Засновником з дотриманням чинного законодавства України.

Керівник закладу освіти:

 • відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України "Про дошкільну освіту", та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;
 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу освіти;
 • діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;
 • розпоряджається в установленому порядку майном і коштами закладу освіти;
 • відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу освіти;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;
 • затверджує штатний розпис за погодженням з органом управління;
 • контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;
 • затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників;
 • забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;
 • контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;
 • підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;
 • організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;
 • щороку звітує про освітню, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність закладу дошкільної освіти на загальних зборах колективу та батьків, або осіб, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у закладі освіти – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: директор, педагогічні працівники, медичні працівники, інші спеціалісти.

Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є директор закладу освіти.

Педагогічна рада закладу:

 • розглядає питання освітнього процесу в закладі освіти та приймає відповідні рішення;
 • організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;
 • приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно, відповідно до потреб закладу освіти.

          Кількість засідань педагогічної ради становить не менше 4 рази на рік.

Для організації обміну досвідом освітньої роботи вихователі закладу освіти можуть входити до педагогічної ради на базі Пісківської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

 • вносять зміни і доповнення до Статуту;
 • заслуховують звіт керівника закладу, голови ради закладу освіти з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності закладу освіти;
 • затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку закладу освіти.

8.5. У період між загальними зборами діє рада закладу освіти. Функції ради закладу освіти покладаються на загальні збори.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради закладу освіти є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники закладу освіти, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У закладі освіти може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, закладів освіти, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи закладу освіти.

Піклувальна рада (у складі 5 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради закладу освіти. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах закладу освіти і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

 • співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, закладами освіти, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у закладі освіти;
 • сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази закладу освіти;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування закладу освіти;
 • сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
 • організація дозвілля та оздоровлення дітей та працівників закладу освіти;
 • стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • всебічне зміцнення зв'язків між родинами дітей та закладом освіти;
 • сприяння соціально-правового захисту учасників освітнього процесу.

 

IX. МАЙНО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

9.1. Майно закладу освіти складають будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, спортивні та ігрові майданчики, інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в балансі Станишівської сільської ради.

 

X. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

10.1. Джерелами фінансування закладу освіти є кошти:

 • кошти бюджету сільської ради;
 • добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

10.2. Заклад освіти за погодженням із органом управління майном має право:

 • придбати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;
 • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
 • за погодженням із засновником здавати в оренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством України.

10.3. Статистична звітність: форма 85-К про діяльність закладу освіти здійснюється відповідно до законодавства України.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в закладі освіти визначається діючим законодавством.

 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

 

11.1. Основною формою контролю за діяльністю закладу освіти є інституційний аудит, який проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти.

11.2. Контроль за дотриманням закладом освіти державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з освітнім процесом, встановлюється Засновником закладу освіти.

 

ХІІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЗАКЛАДУ

 

12.1. Реорганізація та ліквідація закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства.

12.2. У разі припинення юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) закладу освіти передача активів здійснюється одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

 

XІІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

13.1. Питання, не врегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного законодавства України.

 

 

Сільський голова                                            Ю. В. Матвійчук

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь