Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

річний план Луківського ЗДО "Малятко" на 2021-2022 навчальний рік

Дата: 22.09.2021 15:30
Кількість переглядів: 2636

Аналіз діяльності

Луківського закладу дошкільної освіти

«Малятко»

за 2020– 2021 навчальний рік

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

Мета: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління  закладом дошкільної освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом дошкільної освіти.

І. Загальні відомості про заклад дошкільної освіти:

 Заклад дошкільної освіти

 Луківський заклад дошкільної освіти «Малятко», Житомирського району Житомирської області

Контакти дошкільного навчального закладу

12433 село Лука Житомирського району Житомирської області

Провулок Дитячий 3

   

E-mail:

lukazdo@ukr.net

   
   

Власність

Комунальна. Станишівська сільська рада

Прізвище, ім?я, по-батькові керівника

Бугайчук Ірина Павлівна

Рік побудови

1968

Проектна потужність

60 місць

Мовний режим

 

Мова навчання та спілкування з дітьми українська

Режим роботи закладу дошкільної освіти

 

10.5 годинний робочий день

початок роботи – 7.30 год.,

кінець роботи – 18.00 год.

Кількість груп,

кількість дітей за списком

3 групи

51 вихованець

   
   

Наповнюваність дошкільного закладу

85%

   
   

Станом на 01 червня 2021 року у закладі перебуває 51дитина.

 

ІІ.Кадрове забезпечення :

Якісний склад педагогічних працівників

Всього педпрацівників: 10 осіб

З них:

- директор- 1 особа,

- музичний керівник – 1 особа,

- вихователів – 6 осіб;

-практичний психолог – 1 особа;

-соціальний педагог – 1 особа

За освітою:

- повна вища педагогічна освіта – 5 осіб,

- неповна вища освіта – 1 особа,

- середня спеціальна освіта - 3 особи ,

- навчається у вузі – 1 особа.

 

Проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації:

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об’єднань та курсів підвищення кваліфікації кадрів. Педагоги один раз у п’ять років проходять курси підвищення кваліфікації. Так у 2021 році вже пройшли курси підвищення кваліфікації при Житомирському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти музичний керівник Шахрайчук Ольга Володимирівна та вихователь Черниш Валентина Андріївна.

 

ІІІ. Результативність методичної роботи.

Педагогічний колектив спрямовував свою роботу в 2020-2021 н. р. на вирішення наступних завдань:

  1. Впровадження інноваційних технологій, використовуючи сучасні виховні та навчальні розробки.
  2. Продовження роботи щодо формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров’я і мотивації щодо здорового способу життя.

Пріоритетним напрямком роботи на 2020/2021 навчальний рік є розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів як фактор підвищення якості освіти та розвитку успішної особистості вихованця в закладі освіти.

Заклад дошкільної освіти діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

Навчальний план складений на основі Базового компонента та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» , що забезпечує всебічний розвиток особистості дитини. Освітній процес у Луківському ЗДО «Малятко» здійснювався за пріоритетними напрямами роботи, які сприяли системному підходу до формування цілісної дитячої особистості за лініями розвитку та сферами життєдіяльності.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичних та фронтальних перевірок.

Підводячи підсумок, з втілення поставлених закладом дошкільної освіти завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

- вдосконалити та практично відпрацювати застосування інноваційних   технологій «Інтелектуальні ігри Нікітіних», «Логічні блоки Дьєнеша», «Ейдетика»

- створити у кожній віковій групі відповідний ресурсний простір: розклад, меню, екран настрою, вибір діяльності, ранкові зустрічі, правила групи, стіна творчості

- залучати батьків, як безпосередніх учасників освітнього процесу до різних форм і методів роботи закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 Заклад дошкільної освіти має всі необхідні умови для вирішення загальноосвітніх, фізкультурно-оздоровчих завдань. Групові приміщення оснащені необхідними меблями, інвентарем. Спортивно-музична зала має необхідні набори обладнання для фізкультурно-оздоровчих та музичних занять. Постійно оновлюється розвивально-ігрове середовище.

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів.

Постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки. Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації. Протягом 2020-2021 н. р. педагоги закладу регулярно відвідували  методичні об’єднання онлайн, семінари та майстер-класи онлайн.

Робота вихователів планувалася та проводилася з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

Першочерговим завданням колективу Луківського закладу дошкільної освіти  «Малятко» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

Особлива увага педагогів була спрямована на забезпечення успішної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до нових умов життя в закладі дошкільної освіти. Ефективність розв'язання цього завдання залежало від налагодженості тісної взаємодії між педагогами і батьками. Проводились різні форми співпраці з сім’ями вихованців ( батьківські збори, бесіди, тематичні папки пересувки, анкетування, залучення батьків до проведення конкурсів). У зв’язку з карантинними заходами по запобіганню розповсюдження коронавірусної інфекції педагогами були створені групи у Вайбері з батьками, де розглядалися всі аспекти роботи закладу. Основним напрямком роботи з дітьми дошкільного віку педагоги вбачали забезпечення їх емоційного комфорту під час перебування в закладі, створення сприятливих умов для їхнього психічного та фізичного розвитку. Значна увага зверталася на розвиток мовлення малюків, уміння спілкуватися з дорослими, предметну діяльність у навколишньому середовищі.

Вихователі кожної вікової групи працювали над створенням розвивального середовища, в якому дитина почувалася б комфортно.

Педагогічна діяльність вихователів у 2020-2021 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дошкільників, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості.

 

Результати опитування дітей, заняття, співбесіди з малюками, перегляд поточних і контрольних занять, режимних моментів, свідчать про те, що в колективі працюють творчі, ініціативні педагоги, які використовують в своїй роботі найефективніші методи та прийоми для розвитку і виховування розумних, всебічно розвинених дітей. Вихователі в своїй роботі використовують диференційований і індивідуальний підходи, показують вміння керувати колективом, володіють інноваційними технологіями навчання дошкільників. Під час організації освітнього процесу педагогами створювались мотивація та ігровий сюжет, що сприяло прояву інтересу, зацікавленості та бажання дітей приймати участь в практичній діяльності, проявляти самостійність та ініціативність.

Протягом року методичний кабінет постійно поповнювався та оновлювався практичними матеріалами, які засвідчують про плідну працю педагогічного колективу та реалізації річних завдань. Педагоги в своїй роботі використовували різноманітні форми організації дітей: організовану навчальну діяльність (заняття, дослідно-експериментальна діяльність, індивідуальна діяльність, спостереження, свята, розваги), самостійну діяльність дітей (художню, рухову, ігрову, театралізовану). У 2020-2021 н. р. методичний кабінет поповнився різноманітним дидактичним матеріалом, навчально-методичною літературою. Була проведена підписка на фахові періодичні видання. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят, розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів.

Методичний кабінет забезпечено сучасною технікою, яка надає можливість педагогам розробляти та друкувати дидактичний матеріал, що забезпечує належну якість провадження освітнього процесу.

Аналізуючи рівень організації і проведення, ефективність і доцільність проведених методичних заходів, найбільш результативними вважаємо

педагогічні ради з таких тем: «Організація освітньої роботи ЗДО в новому навчальному році», «Про вдосконалення змісту дошкільної освіти засобами інноваційних технологій», «Реалізуємо в роботі з дошкільниками сенсорно-пізнавальну освітню лінію БКДО» «Підсумки освітньо-виховної роботи з дошкільниками за поточний навчальний рік».

Виконуючи завдання, визначені у річному плані, педагогічний колектив закладу намагався створити найсприятливіші умови для успішного розвитку, навчання та виховання дітей. У роботі з дітьми було використано як традиційні так і нетрадиційні підходи. цікаво проходили заняття у формі змагань, подорожей, екскурсій. Педагоги ЗДО використовували у своїй роботі з дітьми різноманітні виховні технології . ураховуючи вимоги Базового компонента дошкільної освіти та Програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Результативність освітнього процесу

Діагностування дітей з основних розділів програми у жовтні та  травні 2021 року показали, що вихованці усіх груп засвоїли знання, уміння і навички, передбачені програмою «Українське дошкілля».

Висновки зроблені на підставі аналізу контрольних зрізів знань з таких розділів: Фізичний розвиток, Пізнавальний розвиток, Мовленнєвий розвиток.

Під час вивчення використовувалися методи: спостереження за дітьми на заняттях і в повсякденному житті, спілкування та індивідуальні бесіди, опитування дітей, виконання дидактичних вправ, показ та пояснення.

 Нажаль, під час карантину не всі діти були охоплені запропонованою вихователями роботою в зв’язку з їх відсутністю  та з інших причин.

Результати виявились такі:

Загальна кількість дітей, які пройшли діагностику розвитку дитини в Луківському ЗДО «Малятко»  на кінець травня 2020-2021 навчального року

1. Група молодшого віку  – 17  дітей,

2. Група середнього віку  – 10  дітей,

3. Група старшого віку – 13 дітей.

Результати виявилися такі:

1.Молодша група:

Високий рівень – 41.2%;

Достатній рівень – 58.8%

2.Середня група:

Високий рівень – 90%;

Достатній рівень – 10%

3.Старша група:

Високий рівень – 76.9%;

Достатній рівень – 23.1%

 

 

Порівняльний аналіз зрізу знань дітей всіх вікових груп за розділами програми:

Виходячи з даних, зроблено висновок, що рівень знань дітей з усіх розділів програми досить високий, але варто звернути увагу на фізичний розвиток (вправи на рівновагу у всіх вікових групах), мовленнєвий розвиток (узагальнення предметів, складання розповіді за сюжетними картинками (у молодшій групі) та переказ тексту (старша група))

Висновки, зроблені на основі вище згаданого , дають підставу вважати , що вихователі володіють високим професійним рівнем , мають високі знання з дошкільної педагогіки та психології, враховують темперамент та можливості дітей під час підбору кількості та характеру навантаження на заняттях та в повсякденному житті.

ІV. Результати роботи щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу

Відповідно до Закону України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони праці в закладах освіти» адміністрація спів працює над впровадженням державної політики в галузі охорони праці. Весь освітній процес здійснюється відповідно до Інструкції з охорони життя і здоров’я дітей дошкільного віку.

У закладі в наявності вся нормативна база з питань охорони праці та пожежної безпеки. Необхідна ділова документація ведеться відповідно до вимог «Положення про навчання та інструктаж з охорони праці», все обладнання справне, знаходиться в задовільному стані.

Постійно проводилась робота щодо запобіганню всім видам дитячого травматизму.

У ЗДО сплановані та проводяться заходи з питань охорони життя і здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму. Матеріали заходів: бесіди, сценарії ігор, конкурсів, питання вікторин, малюнки тощо – зберігаються у вихователів. В методичному кабінеті підібраний матеріал для роботи з дітьми, батьками, педагогами.

Питання охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму систематично заслуховуються на педагогічних заходах, нарадах колективу, групових та загальних батьківських зборах, проводиться індивідуальний інструктаж батьків, бесіди, консультації, оформлені інформаційні матеріали в батьківських куточках. Директором були видані усі відповідні накази, з якими ознайомлені всі працівники ЗДО під підпис.

Вихователі активно залучають до профілактичної роботи з питань охорони життя та здоров’я дітей та запобігання усім видам дитячого травматизму батьків. Оформлені куточки  з даної тематики у кожній віковій групі. Аналіз роботи з даного питання свідчить про те, що ЗДО має достатнє інформаційно-нормативне забезпечення та забезпечений методичною і художньою літературою, дидактичними посібниками, наочними матеріалами, атрибутами до сюжетно-рольових та рухливих ігор.

 Діти старшої групи отримували елементарні навички та знання про норми поведінки у надзвичайних ситуаціях екологічного, техногенного, природного характеру. Вихователі всіх вікових груп в своїй роботі багато уваги приділяли вивченню з дітьми правил електробезпеки, пожежної безпеки, безпеки на дорозі, поведінки з незнайомими людьми, ознайомленню з небезпечними ситуаціями природного характеру (землетрус, ожеледь, повінь, тощо). Окрім того, відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) вихователі навчали дітей засобам збереження свого здоров’я і здоров’я оточуючих. В цій роботі надавали перевагу методу моделювання, аналізу певних ситуацій, бесідам. Отже, систематична і послідовна робота з БЖД сприяла якісному проведенню Тижнів безпеки: у жовтні 2020 року «Тиждень безпеки дорожнього руху»; у квітні – «Тиждень знань з БЖД»; у травні – «Тиждень безпеки вуличного руху», де мали місце цікаві і дієві форми роботи з дітьми, батьками, співробітниками, щодо різних розділів безпеки життєдіяльності. Вихователі всіх груп мали змогу проаналізувати знання та навички дітей під час проведення підсумкових занять.

Отже, працівниками Луківського ЗДО «Малятко» ведеться постійна систематична робота щодо організації безпеки життєдіяльності усіх учасників освітнього процесу, але педагогам необхідно більше уваги приділяти виготовленню та розробці дидактичних ігор, різноманітних атрибутів до сюжетно-рольових ігор з безпеки життєдіяльності та використанню нетрадиційних форм роботи з даного питання. Бажано запрошувати фахівців під час проведення Тижнів безпеки в ЗДО.

Випадків дитячого травматизму під час освітнього процесу протягом року не зафіксовано.

V. Медичне обслуговування.

Медичне обслуговування в закладі організовано відповідно нормативно-правових документів: Постанови Кабінету Міністрів України «Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах» від 14.06.2002 №626, наказу МОЗУ, МОНУ від 30.08.2005 №432/496 «Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі, листа МОНУ від 13.05.2009 №1/9-322, «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів», лист МОНУ від 27.08.2004 №1/9-438.

Медичне обслуговування в ЗДО здійснювалось протягом року  сестрою медичною Кифюк Н. В. Вона  забезпечує проведення санітарно-просвітницької роботи серед колективу та батьків вихованців з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування, попередження різноманітних інфекційних захворювань.

Медичний кабінет утримується в належному стані, відповідає санітарним вимогам до оформлення. Наявність медикаментів відповідає переліку надання першої медичної допомоги.

У кожній віковій групі наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Медична документація ведеться своєчасно та в повному обсязі.

Ведеться велика просвітницька робота по профілактиці різних захворювань.

Керуючись санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів було проведено аналіз захворюваності дітей Луківського ЗДО «Малятко». В основному діти хворіли сезонними застудними хворобами. Також спостерігається зменшення на алергічні реакції.

Колектив закладу продовжує працювати щодо зниження захворюваності дітей, зокрема:

1) організовує роз’яснювальну роботу з батьками з профілактики захворювань;

2) проводить загартування вихованців;

3) дотримує санітарні вимоги;

4) індивідуалізує заняття з фізичного виховання;

5) чітко дотримує режим дня;

 При відновленні роботи закладу в карантинний період Луківський ЗДО «Малятко» був  забезпечений в повному обсязі дезінфікуючими засобами та антисептиками за рахунок СТОВ «Млинище» та відділу освіти Станишівської сільської ради.

Організація  харчування.

Харчування дітей у Луківському закладі дошкільної освіти «Малятко» здійснюється відповідно до нормзатверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2014 № 1591, та відбувається згідно з вимогами Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 та Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234. У  закладі дошкільної освіти протягом навчального року значна увага приділялась харчуванню дітей. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО, це питання вноситься до порядку денного нарад при директорові, батьківських зборів.

Для правильної організації харчування на основі примірного двотижневого меню складається меню-розкладка на кожен день.

Постійний контроль за правильною організацією харчування дітей здійснюється директором, та сестрою медичною.

Періодичний контроль проводять працівники держпродспоживслужби, представники відділу освіти.

Усі продукти харчування приходять з супровідними документами.

Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування

 

Режим харчування: трьохразове.

Виконання норм харчування дітей у ЗДО

Порівняльний аналіз  виконання норм харчування в ЗДО за 2019/2020 рік та 2020/2021 рік свідчить:

         №

п/п

Найменування продукту

Норми       на 1 дитину

 

 

 

Виконання норм %

2020-2021

 

Виконання норм %

 

1

Хліб житній

40

100

64

 

2

Хліб пшеничний

80

99

117

 

3

Борошно пшеничне

25

67

78

 

4

Крупи,  бобові, макаронні вироби

45

92

91

 

5

Картопля

190

97

103

 

6

Овочі різні

230

88

77

 

7

Фрукти свіжі, цитрусові

100

93

93

 

8

Соки

70

98

92

 

9

Кондитерські вироби

15

95

89

 

10

Цукор

45

93

96

 

11

Масло вершкове

21

99

94

 

12

Олія

9

95

100

 

13

Яйця, штук

0,5

91

87

 

14

Молоко, кисломолочні продукти

400

89

85

 

15

Сир кисломолочний

45

92

89

 

16

Сир твердий

5

81

88

 

17

Сметана

10

90

93

 

18

М’ясо, м’ясопродукти

100

94

101

 

19

Риба, рибопродукти

45

97

91

 

20

Какао

2

99

81

 

21

Чай

0,2

74

92

 

22

Сіль, сіль йодована

5

100

100

 

 

Середній показник

 

92

91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вартість харчування дітей в закладі дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році становила до 31.12.2020 року – 45 грн., а з 01.01.2021 року  (у зв’язку із здорожчанням продуктів харчування) сесією Станишівської сільської ради було прийнято рішення встановити плату за харчування в розмірі 55 грн. Батьки вносять плату за харчування у розмірі 50 % від вартості харчування за день (рішення сесії Станишівської сільської ради).

Забезпечення харчуванням пільгових категорій:

В Луківському ЗДО «Малятко» харчуються діти пільгових категорій :

Діти-інваліди: 1 дитина;

Діти з багатодітних сімей: 7 дітей;

Діти учасників АТО: 7 дітей.

Діти учасників АТО та діти-інваліди з 01.01.2021 року харчуються безкоштовно, а діти з багатодітних сімей платять 25% батьківської плати за харчування (згідно рішення другої сесії Станишівської сільської ради восьмого скликання від 22.12.2020 року «Про затвердження програми розвитку та удосконалення організації харчування в закладах дошкільної освіти Станишівської сільської ради на 2021-2025 роки»)

.

VІ. Адміністративно-господарська робота.

.

Розвиток матеріальної бази ЗДО

Найбільш складним та відповідальним напрямком у роботі директора є збереження, зміцнення та розвиток матеріальної бази ЗДО. Саме тому педагогічний колектив продовжує працювати над створенням та оновленням розвивального предметно-ігрового середовища для оптимальних та безпечних умов перебування дітей в  закладі.

В результаті заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази було закуплено Станишівською сільською радою:

Миючі засоби на суму 2974,03 грн.;

Засоби гігієни на суму 2396,82 грн.;

Фарби для косметичного ремонту на суму 4983.00 грн.;

Барвники до фарб на суму 476.00 грн.;

Блендер Bosch на суму 1600.00 грн.;

Праска Tefal на суму 2350.00 грн.;

Електром’ясорубка Bosch на суму 4600.00 грн.

Велику спонсорську допомогу постійно надає СТОВ «Млинище». Так, для відновлення роботи закладу під час карантину, ними було придбано:

Дезінфікуючих засобів та антисептиків, безконтактних термометрів та дизбар’єрних килимів на суму 9111,50 грн.

А також для освітньої роботи було придбано дидактичний матеріал:

Логічні блоки Дьєнеша на суму 4350.00 грн.;

Різні види конструкторів на суму 8221.00 грн.

Велику допомогу закладу надають і батьки. Ними було придбано в минулому році кути для двірних відкосів на суму 1000.00 грн., було принесено фарбу різних кольорів для фарбування ігрових майданчиків. Уже в цьому році батьки придбали:

 4 сценічні костюмчики на суму 800.00 грн.;

 6 комплектів для чергування на суму 900.00 грн.;

Ролети в спальну групи «Сонечко» на суму 1800.00 грн.

Колекції іграшкових наборів тварин, комах на суму 450.00 грн.;

5 кущів самшиту на суму 150.00 грн.;

Наочні матеріали та іграшки на суму 460.00 грн.

 

ПІДСУМКИ:

Мікроклімат в колективі можна визнати позитивним. Створені належні умови для здійснення освітньої роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно виконує свій об’єм роботи, з відповідальністю відноситься до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників.

Підводячи підсумок вищевикладеного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконані.

Керуючись Законами України « Про освіту», « Про дошкільну освіту», Базовим компонентом дошкільної освіти, інструктивно-методичними рекомендаціями МО України, річним планом Луківського ЗДО «Малятко» та завдячуючи батьківській допомозі та злагодженій роботі колективу у закладі дошкільної освіти створені сприятливі умови для розвитку, виховання та навчання дітей, збережені їх права та законні інтереси, фізичний, інтелектуальний та культурний розвиток, адже першою і невід’ємною ланкою освіти України є дошкільна освіта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 2.

Завдання Луківського ЗДО «Малятко»

на 2021/2022 навчальний рік

  1. Сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя: навички ресурсозбереження, ефективного спілкування та гармонійних стосунків з оточенням.
  2. Впроваджувати роботу по створенню й підтримці сучасного освітнього простору, сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до НУШ та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.
  3. Розширювати та оновлювати форми, види та зміст співпраці з родинами, забезпечувати прозорість та відкритість роботи закладу через соціальні мережі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 3.

Методична робота з кадрами.

№ з/п

Зміст роботи

Термін виконання

Форма роботи

Відпові

дальний

Відмітка про виконання

Педагогічні ради

1

Організація освітньої роботи закладу дошкільної освіти в новому навчальному році.

1.Обговороення і затвердження плану роботи ЗДО на 2021/2022 н.р.

2.Затвердження освітніх програм, форм планування освітнього процесу, режим дня та розклад занять.

3.Ознайомлення з перспективним планом проходження курсової перепідготовки

серпень

обговорення,

затвердження

директор,

педагоги

 

2

Формування екологічно, економічно і соціально доцільної поведінки дошкільників в контексті освіти для сталого розвитку.

1.Провідні засади освіти для сталого розвитку. Роль педагога в процесі формування нових моральних орієнтирів у дошкільників.

2.Доцільність методів педагогіки емпауртмену як мотивації та натхнення до дій.

3.Аналіз та оцінка роботи з формування екологічно, економічно й соціально доцільної поведінки під час проведення тематичного дня освіти для сталого розвитку.

4.Роль співпраці з родинами у вирішенні завдань освіти для сталого розвитку.

листопад

доповідь,

поділ досвідом,

 

директор,

педагоги

 

3

Шляхи оптимізації мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку.

1.Особливості формування мовленнєвої компетенції в дітей дошкільного віку.

2.Розвиток мовлення засобами художньої літератури (з досвіду роботи).

3.Використання інноваційних технологій з розвитку мовлення (з досвіду роботи).

4.Вимоги до професійного мовлення педагогів.

 

лютий

доповідь,

ділова гра,

з досвіду роботи

директор,

педагоги

 

4

Підсумки освітньої роботи з дошкільниками за 2021/2022 н.р.

1.Про виконання річного плану.

2.Про результати моніторингу набутих компетентностей дітей всіх вікових груп.

3.Про готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі.

4.Про підготовку до літнього оздоровчого періоду.

травень

звіт директора,

довідка практичного психолога,

інформація сестри медичної та завгоспа.

директор,

педагоги, сестра медична, завгосп

 

Виробничі наради

1

Організація роботи закладу дошкільної освіти в 2021/2022 навчальному році.

1.Затвердження графіків роботи.

2.Про підсумки підготовки до навчального року.

2.Про виконання «Інструкції з організації охорони життя і здоров'я дітей у ДНЗ»

серпень

інформація,

 

директор

 

2

Дотримання працівниками закладу правил охорони праці та пожежної безпеки.

1.Вимоги до здійснення адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

2.Пожежно-технічні умови влаштування закладу.

3.Організація профілактичної роботи з батьками щодо попередження дитячого травматизму.

4.Про підготовку та проведення Новорічних свят

листопад

доповідь,

інформація,

розробка пам'яток

директор,

вихователі,

завгосп

 

3

Санітарний стан групових приміщень.

1.Аналіз санітарного стану групових приміщень.

2.Аналіз виконання норм харчування.

3.Аналіз стану захворюваності у групах.

4.Створення позитивного мікроклімату в колективі.

січень

довідки,

доповідь,

обговорення

директор,

колектив

 

4

Підготовка ЗДО до літнього оздоровчого періоду.

1.Аналіз роботи колективу у 2021/2022 навчальному році.

2.Про підготовку та завдання на літній оздоровчий період.

3.Попередження дитячого травматизму та дотримання безпеки життєдіяльності дітей.

травень

доповідь,

інформація,

розробка пам'яток для батьків.

директор,

вихователі,

завгосп

 

Курсова перепідготовка, атестація педагогів.

1

З метою підвищення професійного рівня взяти участь в підготовці та проведенні атестації при Луківській гімназії.

вересень

 

директор

 

 

2

Атестувати таких педагогів:

Музичного керівника – Шахрайчук О. В.

Директора – Бугайчук І. П.

березень

 

 

 

3

Направити на курси з підвищення кваліфікації таких педагогів:

Виговську Олену Петрівну (вихователя)

Бугайчук Ірину Павлівну (директора)

 

 

директор

 

4

З метою підвищення якості проведення атестації, вивчити систему роботи педагогів, які підлягають черговій атестації.

протягом року

 

Члени атестаційної комісії

 

5

Видати наказ по ЗДО за результатами атестації, ознайомити педагогічний колектив з наслідками атестації.

березень

наказ

директор

 

Загальні збори колективу

1

Про організацію діяльності Луківського ЗДО «Малятко» в 2021/2022 навчальному році.

1.Готовність ЗДО до нового навчального року.

2.Затвердження графіків роботи працівників.

3.Про затвердження комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища. Підвищення рівня охорони праці.

серпень

Інформація, накази

Директор,

колектив

 

2

Звіт директора про результати роботи ЗДО в 2021/2022 навчальному році.

1.Про фінансово-господарську діяльність ЗДО.

2.Визначення напрямків соціально-економічного розвитку закладу.

травень

звіт, інформація

директор

колектив

 

Розділ 4

Робота методичного кабінету.

Консультації для педагогів

1

«Перші кроки в дитсадку. Адаптація»

вересень

 

практичний психолог

 

2

«Мнемотехніка для всебічного розвитку дошкільника».

жовтень

 

директор

 

3

«Освіта для сталого розвитку – потреба сьогодення»

грудень

 

директор

 

4

«Як допомогти дитині здолати агресію»

січень

 

практичний психолог

 

5

«Технологія складання інтелектуальних карт»

лютий

 

Вихователь Черниш В. А.

 

6

«Дитяча перевтома: як розпізнати та запобігти»

березень

 

практичний психолог

 

7

«Педагогічне спілкування з батьками»

квітень

 

директор

 

8

«Формування знань у дітей дошкільного віку про правила дорожнього руху»

травень

 

директор

 

Семінари.

1

Семінар-практикум «Патріотичне виховання дошкільників»

жовтень

Круглий стіл

музичний керівник,

директор

 

2

Засідання круглого столу «Оновлюємо освітній процес разом»

листопад

 

директор,

вихователі

 

3

Семінарське заняття практичного психолога «Про конфлікти між батьками та вихователями: запобігти, розв'язати, допомогти»

грудень

 

практичний психолог

 

4

Семінар-практикум «Як формувати навички сталого способу життя у дошкільників»

березень

інформація,

ділова гра

вихователі старшої групи

 

Підвищення педагогічної майстерності

1

Знайомити педагогів з новими нормативно-правовими актами, та методичними рекомендаціями у сфері освіти

протягом року

 

директор

 

2

Забезпечити участь педагогів в методичних об'єднаннях та інших заходах

протягом року

повідомлення

директор

 

3

Знайомити педагогів з новинками науково-методичної літератури, періодичними виданнями.

протягом року

повідомлення

директор

 

4

З метою підвищення фахової майстерності педагогів та якості освітнього процесу: проводити взаємні відвідування занять між колегами.

з вересня

 

вихователі, практичний психолог, музичний керівник

 

5

Провести атестацію педагогів.

березень

 

атестаційна комісія

 

6

Провести діагностування вихователів з метою виявлення рівня педагогічної майстерності

травень

анкетування

директор

 

7

Здійснювати індивідуальні консультування педагогів з метою підвищення ефективності педагогічної діяльночті

протягом року

 

директор, практичний психолог

 

8

Забезпечити організаційний та методичний супровід самоосвіти педагогів: провести діагностику обізнаності педагогів щодо БКДО(нова редакція) та освітньої програми розвитку «Українське дошкілля». Провести індивідуальні консультації щодо складання планів з самоосвіти

протягом року

 

директор

 

9

Подальше впровадження ефективного перспективного педагогчного досвіду

протягом року

 

директор, педагоги

 

Колективні перегляди

1

Заняття з логіко-математичного розвитку «Веселі тренування» (з використанням блоків Дьєнеша)

лютий

заняття

вихователь Мілашевська

 

2

Заняття з мовленнєвого розвитку та сталого розвитку «Пригоди Електрончика»

жовтень

заняття

вихователь Ткачук Т. В.

 

3

Формування в дітей звукової культури мовлення засобами дитячого фольклору.

березень

заняття

вихователь Черниш В. А

 

4

Прогулянка «Осінь у саду»

вересень

прогулянка

вихователь Виговська О. П.

 

5

Прогулянка «Пробудження природи весною»

квітень

прогулянка

вихователь Нужина Н. П

 

6

Заняття з напрямку «Дитина у світі мистецтва» аплікація «Моя сім'я»

листопад

заняття

вихователь Костюченко Т. С.

 

7

Розвага «Ой минула вже зима»

14 лютого

розвага

музичний керівник Шахрайчук О. В.

 

Моніторингові дослідження. Діагностика.

1

Моніторингові дослідження з питань розвитку дітей за програмою «Українське дошкілля»

вересень

квітень

дослідження

вихователі

 

2

Діагностика психологічної готовності дитини до навчання в школі

травень

дослідження

практичний психолог

 

3

Діагностика професійної компетентності педагоів з проблемних питань у відповідності до пріорітетних напрямів роботи.

лютий

дослідження

директор

 

Розділ 4

Організаційно-педагогічна робота

Робота з батьками

Загальні батьківські збори.

1

Загальні батьківські збори «Основні напрямки роботи ЗДО в новому навчальному році»

1.Спільна робота ЗДО та батьків на виконання завдань щодо розвитку дітей дошкільного віку відповідно до БКДО та програми «Українське дошкілля».

2.Організація харчування в ЗДО за новою Постановою.

3.Робота родини щодо розвитку мовлення дитини

вересень

інформація

директор

 

2

Загальні батьківські збори «Підсумки роботи закладу за 2021/2022 навчальний рік»

1.Підсумки роботи закладу за навчальний рік.

2.Про роботу дитячого садка в літній період.

травень

звіт, інформація

директор, практичний психолог

 

Групові батьківські збори.

Група молодшого дошкільного віку

1

Організація навчально-виховного процесу дітей молодшого дошкільного віку в дитячому садку і вдома. Адаптація дітей до умов перебування дитини в ЗДО.

вересень

інформація, консультація

вихователі молодшої групи, практичний психолог

 

2

Мовленнєвий розвиток – головна умова розумового розвитку. Авторитет батьків – необхідна умова правильного виховання.

квітень

доповідь, інформація,

консультація

вихователі молодшої групи, практичний психолог

 

Група середнього дошкільного віку

1

Роль сім'ї, родинних традицій у становленні особистості, що розвивається.

1.Особливості взаємовідносин між дитиною та батьками.

2.Правила сімейного виховання.

3.Співпраця батьків та педагогів у вихованні дітей.

вересень

 

вихователі середньоїв групи

 

2

Мовне виховання дитини.

1.Як зробити дорогу до дитсадка веселою і цікавою? Дитяче словотворення: як до нього ставитися?

2.Безпека дитини вдома та на вулиці.

квітень

 

вихователі середньої групи

 

Група старшого дошкільного віку

1

Гаджети в житті дитини: за і проти. Підготовка дітей до школи.

вересень

круглий стіл

вихователі старшої групи, пракимчний психолог

 

2

Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки. Готовність дітей до школи.

травень

доповідь, інформація

вихователі, сестра медична, практичний психолог

 

Консультації для батьків

1

Учимо дитину спілкуватися

вересень

 

вихователі

 

2

Дитина і дорожній рух.

вересень

 

вихователі

 

3

Формування активної позиції дитини щодо власної безпеки.

жовтень

 

вихователі

 

4

Виховання дружніх відносин у грі.

листопад

 

вихователі

 

5

Чого бояться наші діти?

листопад

 

практичний психолог

 

6

Як уникнути травмування дитини вдома

грудень

 

вихователі

 

7

Повага до прав один одного – запорука щасливої сім'ї.

грудень

 

вихователі

 

8

Патріотизм плекається в родині.

січень

 

вихователі

 

9

Гаджети в житті дитини: за і проти.

лютий

 

практичний психолог

 

10

Про літній відпочинок.

травень

 

вихователі

 

День відкритих дверей.

1

День знань

вересень

 

 

 

2

Показові заняття для батьків в кожній віковій групі

вересень

травень

 

вихователі

 

Спільні заходи

1

Осінній ярмарок в дитячому садку.

жовтень

 

вихователі

 

2

Різдвяні свята

січень

 

вихователі, музичний керівник

 

3

Споривне свято «Тато, мама, я – спортивна сім'я»

червень

 

вихователі,

музичний керівник

 

4

Залучати батьків до проведення акції «Посади дерево»

квітень

 

директор,

вихователі

 

Спільні конкурси, виставки

1

Виставка поробок «Дари осені»

жовтень

 

батьки, діти, вихователі

 

2

Виставка поробок «Зимові та різдвяні фантазії»

грудень

 

батьки, діти, вихователі

 

3

Фотовиставка «Друзі наші менші»

березень

 

вихователі

 

4

Виставка «Великодні писанки»

квітень

 

вихователі

 

5

Фотовиставка «Наші сімейні традиції»

травень

 

вихователі

 

6

Фотовиставка «Щаслива усмішка дитини – багатство нашої України»

травень

 

вихователі

 

Взаємодія ЗДО з початковою школою.

1

Вивчення нормативно-правової бази забезпечення якісного освітнього процесу з підготовки дітей до навчання в школі

вересень

 

директор

 

2

З метою підвищення якості організації перспективності та наступності у роботі ЗДО та школи:

 скласти і обговорити спільний план заходів:

1.Провести засідання круглого столу за участю вихователів старшої групи та вчителів початкових класів «Нова Українська школа»

2.Взаємовідвідування занять та уроків вихователями старшої групи та вчителями початкових класів.

3.Провести збори батьків старшої групи щодо підготовки дітей до навчання в школі.

4.Використовувати в освітній роботі шкільну тематику.

5.Організувати та провести екскурсії дітей в школу.

6.Організувати та провести спільні заходи для дітей старшої групи та учнів школи.

 

протягом року

 

директор,

вихователі,

вчителі

 

Розділ 5

Безпека життєдіяльності дітей.

Організаційна робота

1

Дотримуватись вимог безпеки під час роботи

постійно

 

 

 

2

Видати наказ «Про заходи щодо безпеки життєдіяльності та профілактики травматизму

вересень

наказ

директор

 

3

Провести інструктажі для працівників з питань безпеки діяльності працівників ЗДО під час освітнього процесу

вересень

травень

 

директор

 

4

Здійснювати технічний контроль приміщень ЗДО та справність обладнання

постійно

 

директор

завгосп

 

5

Виконувати санітарно-гігієнічні правила, згідно «Санітарного регламенту»

постійно

 

директор,

сестра медична

 

6

Дотримуватись Типових правил протипожежної безпеки.

постійно

 

весь персонал

 

7

Проводити наради при директору з питань охорони життя і здоров'я дітей

згідно графіку

 

директор, персонал

 

8

Аналізувати роботу щодо запобігання дитячому травматизму та своєчасно подавати звіти по травматизму в відділ освіти

1 раз в квартал

 

директор

 

Методична робота

1

Консультація для педагогів «Безпека вдома та дитячому садку»

грудень

 

директор

 

2

Оформлення виставки в методичному кабінеті:

- «Дитина і дорога»;

- «Дітям про пожежну безпеку»;

- «Надзвичайні ситуації»

 

 

вересень

грудень

 

квітень

 

вихователі

 

3

Добір і систематизація ігор у всіх вікових групах до «Тижня безпеки дітей»

протягом року

 

вихователі

 

Робота з дітьми

1

При складанні перспективних планів роботи включати тематику щодо безпеки життєдіяльності

протягом року

 

вихователі

 

2

В блочно-тематичне планування включати такі розділи:

-Вдома один;

-Правила користування електроприладами;

-Азбука автомобільних доріг;

-Вогонь – друг, вогонь – ворог;

-Навіщо мити руки;

-Надзвичайні ситуації

постійно

 

вихователі

 

3

Проводити з дітьми міні-заняття та бесіди за напрямами:

-пожежна безпека;

-поведінка на дорогах;

-особиста безпека;

-небезпечні предмети;

-природні явища;

-поводження з тваринами;

Надзвичайні ситуації.

щомісяця

 

вихователі

 

4

Провести квест для старших дошкільників з правил безпечної поведінки.

листопад

квест

вихователі старшої групи

 

5

Провести лялькову виставу «Пожежа в казковому будиночку»

грудень

 

вихователі

 

6

Провести «Тиждень правил дорожнього руху»

вересень

 

директор,

вихователі

 

7

Провести «Тиждень здоров'я»

березень

 

директор,

вихователі

 

8

Провести «Тиждень безпеки дитини»

квітень

 

директор,

вихователі

 

9

Виставка малюнків:

- «Правила дорожнього руху»

- «Небезпечна природа»

 

вересень

квітень

 

вихователі

 

Робота з батьками

1

Оформити інформаційні ширми для батьків «Безпека дітей»

жовтень

 

вихователі

 

2

Виносити питання з БЖД на батьківські збори.

згідно графіку

 

директор,

вихователі

 

3

Висвітлювати проведену роботу з БЖД на сторінках створених батьківських груп у Вайбері

постійно

 

вихователі

 

Медичне обслуговування

Організаційна робота

1

Брати участь у нарадах, засіданнях педагогічних рад та батьківських зборах, на які виноситься питання стану здоров'я дітей та заходів щодо його покращення

протягом року

 

сестра медична

 

2

Організувати своєчасне проходження працівниками закладу обов'язкових медичних профілактичних оглядів

за графіком

 

сестра медична

 

3

Проводити антропометричні вимірювання дітей

1 раз в 3 місяці

 

сестра медична

 

4

Оформити заявку на придбання медикаментів

вересень

 

сестра медична

 

5

Своєчасно і в повному обсязі вести всю медичну документацію.

постійно

 

сестра медична

 

6

Контролювати:

-санітарний стан приміщень та території;

-повітряно-температурний режим у приміщеннях;

-дотримання працівниками ЗДО правил особистої гігієни та вимог «Санітарного регламенту»

постійно

 

сестра медична

 

Фізкультурно-оздоровча робота

1

Систематично проводити заняття та розваги з фізичної культури

згідно розкладу

 

вихователі

 

2

Організовувати проведення днів здоров'я

щомісяця

 

вихователі

 

3

Організувати проведення спортивного свята: «Тато, мама, я – спортивна сім'я»

1 червня

 

вихователі. музичний керівник

 

4

Організувати та провести екскурсії: до перехрестя, до магазину, до парку, до школи

протягом року

 

вихователі

 

5

Забезпечити максимальне перебування дітей на свіжому повітрі

протягом року

 

вихователі, сестра медична

 

6

Забезпечити в групах повітряно-тепловий режим за рахунок дотримання графіків провітрювання

протягом року

 

вихователі, помічники вихователів,

 сестра медична

 

7

Проводити ранковий прийом дітей на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов.

протягом року

 

вихователі

 

8

Проводити роз'яснювальну роботу з батьками щодо одягу дитини в дитячому садку.

посезонно

 

вихователі,

сестра медична

 

9

Проводити повний обсяг форм фізичного виховання, дотримуючись рекомендацій щодо їх тривалості, насиченості, умов проведення: заняття з фізкультури, ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, рухливі ігри, фізкультхвилинки, спортивні змагання, фізкультурні розваги, свята.

згідно розкладу, графіків

 

вихователі, музичний керівник

 

Лікувально-профілактична робота

1

Підготувати документацію на нових дітей

вересень

 

сестра медична

 

2

Слідкувати за своєчасним поповненням медикаментів

постійно

 

сестра медична

 

3

Проводити аналіз захворюваності

щомісячно

 

сестра медична

 

4

Своєчасно заповнювати лист здоров'я та контролювати маркування меблів

1 раз на 3 місяці

 

сестра медична, вихователі

 

5

Розробити заходи щодо:

-зниження захворюваності;

-забезпечення якості харчування;

-покращення фізичного розвитку

протягом року

 

директор, вихователі

 

Протиепідемічна робота

1

Вести облік всіх випадків інфекційних захворювань.

протягом року

 

сестра медична

 

2

Проводити необхідні комплексні протиепідемічні заходи у разі виникнення інфекційних захворювань:

-температурний скринінг;

-огляд дітей після хвороби;

-ранковий прийом дітей,

-огляд шкірних покривів;

-виявлення та своєчаснс ізоляція хворих дітей;

-кварцування груп

протягом року

 

вихователі, сестра медична

 

3

Суворо дотримуватись карантинних заходів.

за потреби

 

весь персонал закладу

 

4

Проводити огляд дітей на педикульоз і виявлення шкірних захворювань

постійно

 

вихователі, сестра медична

 

5

Проводити роботу з профілактики гострих шлунково-кишкових захворювань:

-контроль за власною гігієною дітей, за маркуванням постільної білизни, ганчірок для миття посуду і поверхонь; прибирання підлоги і туалетів

протягом року

 

сестра медична, завгосп

 

Санітарно-просвітницька роботиа

1

Консультації для вихователів:

1.Сучасний підхід до фізичного розвитку дошкільника.

2.Здорове та повноцінне харчування.

3.Фізична активність протягом дня.

 

вересень

 

 

грудень

 

лютий

 

директор

 

2

Провести практичні заняття з працівниками ЗДО з питань дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил з послідуючим проведенням залікового заняття.

листопад

 

директор, сестра медична

 

3

Проведення інструктажу з батьками щодо правил та умов перебування дитини в ЗДО

вересень

 

директор

 

4

Організація просвітницької роботи педагогів всіх вікових груп з батьками. Висвітлення тем:

- Профілактика педикульозу, гельмінтів.

- Запобігання харчовому отруєнню дітей грибами, дикими ягодами.

- Вірусні захворювання.

- Щеплення та його переваги.

протягом року

 

вихователі, сестра медична

 

5

Проводити заняття з працівниками щодо питання безпечної роботи з дезінфікуючими засобами, вимогами та правилами щодо його використання.

1 раз в квартал

 

сестра медична

 

6

Поновлення санітарних куточків відповідним матеріалом

1 раз у квартал

 

сестра медична

 

Організація харчування

1

Складати перспективне меню з урахуванням норм харчування

постійно

 

сестра медична, завгосп, кухар

 

2

Проводити бракераж готової і сирої продукції, залишати контрольні добові проби харчування.

постійно

 

сестра медична

 

3

Проводити контроль за санітарним станом харчоблоку.

протягом року

 

сестра медична

 

4

Стежити за якістю і строками реалізації продуктів, завезених в ЗДО.

протягом року

 

сестра медична, завгосп

 

5

Контролювати:

- Прийом продуктів харчування та продовольчої сировини, наявність супровідних документів.

- Дотримання умов товарного сусідства в коморі.

- Дотримання технології приготування страв.

- Дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил щодо використання промаркованого посуду, приладдя, обладнання, прибирального і обробного інвентарю.

- Закладку продуктів харчування в котел.

- Дотримання режиму харчування і організації питного режиму.

- Виконання графіка видачі готової їжі на групи.

- Формування культурно-гігієнічних навичок споживання їжі у дітей.

постійно

 

сестра медична, завгосп

 

6

Систематично проводити аналіз виконання норм харчування.

1 раз в 10 днів

 

сестра медична

 

Розділ 6

Адміністративно-господарська діяльність

Організаційні питання

1

Здійснити комплектування ЗДО педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом.

до 1 вересня

 

директор

 

2

Здійснити комплектування груп, відповідно віку дітей.

до 1 вересня

 

директор

 

3

Перевірити готовність груп до нового навчального року

до 1 вересня

 

директор

 

4

Скласти акти готовності ЗДО до нового навчального року

до 1 вересня

 

директор

 

5

Затвердити графіки роботи працівників.

до 1 вересня

 

директор

 

6

Провести тарифікацію педагогічних працівників

до 1 вересня

 

директор

 

7

Скласти графік відпусток на наступний рік

жовтень

 

директор

 

8

Підготувати ЗДО до осінньо-зимового періоду.

вересень

 

директор

 

9

Затвердити штатний розпис, кошторис

вересень, грудень

 

директор

 

10

Забезпечити своєчасне проходження медичного огляду працівників закладу

відповідно графіку

 

сестра медична

 

Забезпечення матеріально-технічної бази

1

Придбання канцтоварів, миючих засобів, іграшок.

за потреби

 

завгосп

 

2

Придбання медикаментів.

за потреби

 

сестра медична

 

3

Придбати матеріали для поточного ремонту приміщень

березень

 

завгосп

 

4

Здійснення передплати фахової преси.

листопад

 

завгосп

 

5

Своєчасно проводити інвентаризацію та списування інвентарю, обладнання та матеріалів, які не працюють або пошкоджені

жовтень, листопад

 

директор, завгосп

 

6

Проведення повірки вогнегасників

лютий

 

завгосп

 

7

Повірка ваг на харчоблоці

березень

 

завгосп

 

8

Завезення піску до пісочниць на ігрових майданчиках

квітень

 

завгосп

 

9

Акція з батьками «Мій садочок потопає в зелені» (висадження декоративних рослин і дерев)

березень, квітень

 

 

 

10

Перевірка та усунення несправностей на ігрових майданчиках

за потреби, травень

 

завгосп, двірник

 

11

Організувати весняні роботи по впорядкуванню території закладу.

березень, квітень

 

 

 

12

Провести косметичний ремонт групових та службових приміщень закладу

серпень

 

 

 

13

Фарбування обладнаня на ігрових майданчика

серпень

 

 

 

Розділ 7

Вивчення стану життєдіяльності

Тематичне вивчення

1

Естетичний стан приміщень. Якість підготовки дидактичної і матеріальної бази груп до нового навчального року

До 01.09

довідка

директор

 

2

Аналіз дотримання пандемічних заходів у ЗДО

З 18.10 до 22.10

довідка

директор, сестра медична

 

3

Аналіз стану самоосвіти педагогів.

березень

довідка

директор

 

Оперативний та вибірковий контроль.

1

Стан готовності закладу до нового навчального року

серпень

інформація

директор

 

2

Стан проведення Днів здоров'я, спортивних свят та розваг з дотриманням протиепідемічних заходів щодо запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції

1 раз на місяць

інформація

директор

 

3

Стан організації освітньої роботи в рамках проведення «Тижня безпеки дорожнього руху»

вересень

інформація,

рекомендації

директор

 

4

Стан планування освітньої діяльності за основними освітніми напрямами, наявність дидактичних матеріалів

листопад

інформація

директор

 

5

Стан ведення ділової документації вихователів, практичного психолога, музичного керівника.

грудень, травень

інформація, рекомендації

директор

 

6

Стан організації сприятливих умов для адаптації дітей в молодшій групі

вересень

інформація, рекомендації

директор, практичний психолог

 

7

Стан формування культурно-гігієнічних навичок у дітей в умовах пандемії.

листопад

інформація. рекомендації

директор, сестра медична

 

8

Стан психолого-педагогічного просвітництва батьків практичним психологом з питань розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку.

лютий

довідка

директор, практичний психолог

 

9

Стан роботи з профілактики дитячого травматизму.

березень

Інформація, рекомендації

директор

 

10

Стан організації та проведення «Тижня безпеки дитини»

квітень

інформація, рекомендації

директор

 

11

Стан підготовки до літнього оздоровчого періоду.

травень

інформація, рекомендації.

директор

 

Оперативний контроль із питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, медичного обслуговування, організації харчування.

1

Стан дотримання санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень (оглядово-оперативний)

вересень

інформація, рекомендації

директор, сестра медична

 

2

Стан дотримання протиепідемічних заходів на період карантину. (оглядово-оперативний)

вересень

інформація, рекомендації

директор, сестра медична

 

3

Стан організації провітрювання групових приміщень, вологе прибирання з використанням дезінфікуючиї засобів в умовах адаптивного карантину

жовтень

інформація, рекомендації

директор, сестра медична

 

4

Стан забезпечення інвентарем, обладнанням, посудом, мийними засобами груп, харчоблоку. (оглядово-оперативний)

грудень

інформація

директор, завгосп

 

5

Стан виконання посадових інструкцій. (оглядово-оперативний)

січень

інфрмація

директор

 

6

Стан виконання інструкцій з охорони праці. (оглядово-оперативний)

квітень

інформація

директор, завгосп

 

7

Стан проходження працівниками закладу обов'язкових профілактичних медичних оглядів.

1 раз на місяць

інформація

директор, сестра медична

 

8

Стан дотримання графіків роботи різними категоріями працівників. (оглядово-оперативний)

1 раз на місяць

інформація

директор

 

9

Стан відвідування дітьми груп та їх наповнюваність. (оперативний контроль)

1 раз на місяць

інформація

директор

 

10

Стан виконання норм харчування. (оперативний)

1 раз на місяць

інформація

директор, сестра медична

 

11

Стан захворювання дітей. (оперативний)

1 раз у квартал

інформація

директор, сестра медична

 

12

Стан впровадження нової Постанови по харчуванню

квітень

інформація

директор, сестра медична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.

План заходів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 

 

 

 

 

 

Організаційні заходи

1

Забезпечувати заклад законодавчими актами та нормативно-технічною документацією з питань охорони праці.

протягом року

 

директор

 

2

Переглянути посадові інструкції, інструкції з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

До 01.09

 

весь колектив

 

3

Видати та довести до відома всіх працівників наказ «Про організацію роботи з охорони праці» з визначенням відповідальних осіб за пожежну безпеку, електробезпеку.

До 01.09

 

директор

 

4

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, акт перевірки справності ігрового та спортивного обладнання на майданчиках та в приміщенні.

До 01.09

 

комісія

 

5

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час освітнього процесу) з працівниками закладу, відповідно до чинних Положень.

за потребою

 

комісія

 

6

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників освітнього процесу

1 раз в квартал

 

директор

 

7

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності на виробничих нарадах

протягом року

 

директор

 

Навчання з охорони праці.

1

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з працівниками.

За графіком

 

директор

 

2

Проводити вступні інструктажі з новопризначеними працівниками

перед початком роботи

 

директор

 

3

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці всіх працівників закладу.

2 рази в рік

 

директор

 

4

Проводити цільові та позапланові інструктажі

за потреби

 

директор

 

Безпечна експлуатація будівель та споруд

1

Перевірити та впорядкувати територію закладу і усунути всі травмонебезпечні місця

До 01.09

 

комісія

 

2

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.

За потреби

 

директор

 

Електробезпека.

1

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов'язками

До 01.09

 

директор

 

2

Проводити електротехнічні виміри опору заземлення, опору ізоляції електропроводів.

щорічно

 

директор

 

3

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта блискавкозахисту.

вересень

 

директор

 

4

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (діелектричні килимки, рукавиці)

протягом року

 

директор

 

5

Провести інструктаж з електробезпеки з працівниками

1 раз на рік

 

директор

 

6

Перевірити стан електротехнічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності

До 01.09

 

директор

 

Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань.

1

Організувати проведення обов'язкового медичного огляду працівників

2 рази в рік

 

директор, сестра медична

 

2

Забезпечити працівників спецодягом.

за потребою

 

завгосп

 

3

Усі структурні підрозділи забезпечити аптечками невідкладної допомоги.

До 01.10

 

сестра медична

 

4

Проводити дезінфікуючі заходи згідно графіків.

постійно

 

сестра медична

 

5

Організувати в закладі безпечний питний, повітряний.температурний, світловий режим.

Протягом року

 

директор, сестра медична

 

Пожежна безпека

1

Призначити відповідального за пожежну безпеку в закладі. Ознайомити з обов'язками.

До 01.09

 

директор

 

2

Поновити план евакуації працівників та вихованців на випадок пожежі.

До 01.09

 

директор

 

3

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

квітень

 

директор

 

4

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки

вересень

 

директор

 

5

Забезпечити сторожів списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів телефонів. адрес

вересень

 

директор

 

6

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки.

протягом року

 

директор

 

Організація харчування.

1

Видати наказ про організацію харчування у закладі

вересень

 

директор

 

2

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог

протягом року

 

сестра медична

 

3

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції. Результати заносити до відповідних журналів.

протягом року

 

сестра медична

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

План заходів щодо охорони дитинства.

 

 

 

 

 

 

Організційна робота.

1

Визначити категорії родин, що вимагають індивідуального підходу: неблагонадійні, неповні, багатодітні, діти учасників АТО, сім'ї, що мають дітей інвалідів.

вересень

 

директор, вихователі

 

2

Організовувати профілактичну роботу з родинами «соціального ризику», спрямовану на попередження бездоглядності та безпритульності дітей.

протягом року

 

директор, практичний психолог

 

3

З метою залучення уваги батьків і громадськості на забезпечення рівних стартових умов для подальшого навчання дітей, провести рекламну кампанію.

Протягом року

 

директор

 

4

Забезпечити надання необхідної соціально-психологічної допомоги та вжиття заходів щодо реабілітації дітей, що зазнали різних форм насильства у сім'ї та ЗДО

За потреби

 

 

 

5

В кожній групі доповнити куточки державної символіки (Гімн, Прапор, Герб), стенди з пам'ятками для батьків по правах дитини, консультації для батьків з правової тематики.

грудень

 

вихователі

 

6

Провести «Тиждень безпеки дитини»

квітень

 

директор, вихователі

 

Інформаційно-методичне забезпечення.

1

Консультації для вихователів:

-Дитячі вікові кризи.

-Психолого-педагогічна вправність дорослих: вчимося бути разом з дитиною.

-Гра – ефективний засіб виховання самостійності дитини дошкільного віку.

-Система заходів з профілактики жорсткого поводження з дітьми в родинах.

-Дорослий у становленні особистості дитини.

 

січень

 

лютий

 

 

березень

 

 

квітень

 

 

 

травень

 

 

практичний психолог

 

Організована діяльність з дітьми.

1

Тематичні бесіди, заняття:

-Уроки чемності для хлопчиків і дівчаток.

-Десять «не можна» (що ми повинні знати і виконувати).

-Правова абетка.

-Україна – моя держава.

-Я закликаю до розмови (позитивні вчинки)

-Кожен має право на життя та ім'я.

-Чим я особливий.

-Найбільше багатство – здоров'я.

 

вересень

 

жовтень

 

грудень

листопад

січень

 

березень

 

квітень

травень

 

вихователі

 

2

Організація дидактичних ігор з правового виховання.

протягом року

 

вихователі

 

3

Читання художньої літератури, вивчення віршів з тематики правового виховання.

протягом року

 

вихователі

 

4

Розваги:

Ляльковий театр «Кицькин дім»

 

листопад

 

вихователі, музичний керівник

 

Робота з батьками.

1

Консультації:

-Безпека дитини в ЗДО та родині.

-Жорстоке поводження з дітьми: що це?

 

лютий

 

березень

 

 

 

 

вихователі, практичний психолог

 

2

Анкетування батьків «Діти та їх права»