Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

ПРОЄКТ БЮДЖЕТУ СТАНИШІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ НА 2023 РІК

Дата: 11.12.2022 14:36
Кількість переглядів: 301

Фото без опису

ПРОЄКТ

 

УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН

СТАНИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Двадцять четверта сесія восьмого скликання

 

РІШЕННЯ

 

16 грудня 2022 року                                                                         №

 

Про бюджет Станишівської сільської

територіальної громади на 2023 рік

(06530000000)

 (код бюджету)

                  Заслухавши інформацію начальника фінансового відділу Продоуса С.І., керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, враховуючи висновки постійної комісії з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку та виступи депутатів, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік:

1) Доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 169 184 067 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 168 464 067 гривень та доходи спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 720 000 гривень, згідно з  додатком 1 до цього рішення.

2) Видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 169 184 067 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету сільської територіальної громади – 119 387 332 гривні та видатки спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади – 49 796 735 гривні.

3) Профіцит за загальним  фондом сільського  бюджету у сумі 49 076 735 гривні, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади у сумі 49 076 735 гривні, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

5) Оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської територіальної громади у розмірі 200 000 гривень, що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

6) Резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 2 700 000 гривень, що становить 2,26 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік за відповідальними виконавцями за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до рішення, у тому числі інші субвенції з бюджету сільської територіальної громади місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.

4. Надати право виконавчому комітету Станишівської сільської ради, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах сільському бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою.

5. Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень бюджету сільської територіальної громади у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до рішення.

6. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громадина реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 852 288 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

7. Установити, що до джерел формування загального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України, у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік: у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України; у частині фінансування є надходження, визначені п.10 част.1 ст.71 Бюджетного кодексу України та надходження, визначені частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

9.  Установити, що у 2023 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету сільської територіальної громади згідно з відповідними пунктами статей  691 бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2023 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

11. Надати право фінансовому відділу Станишівської сільської ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів бюджету сільської територіальної громади на депозитах  або шляхом придбання державних цінних паперів з, подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду,  а також шляхом придбання державних цінних паперів.

12. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право фінансовому відділу Станишівської сільської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2023 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладають договори за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) до закінчення першого кварталу 2023 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених

асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо  забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати,  проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

8) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з бюджету сільської територіальної громади;

9) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції сільській раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.

14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.

15. Надати право виконавчому комітету Станишівської сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку      , відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

16.  Це рішення набирає чинності з 1 січня 2023 року.

17.  Додатки 1-6 до рішення є його невід’ємною частиною.

18. Опублікувати це рішення у встановленому порядку не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття.

19. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 

 

     Сільський голова                                                                Юрій МАТВІЙЧУК

 

Додатки до рішення 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь