Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Повідомлення про планову діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Дата: 04.04.2024 14:00
Кількість переглядів: 93

Фото без опису

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛАСТІКЕР ВЕСТ»

ЄДРПОУ: 42098626

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

адреса: Україна, 07403, Київська область, Броварський район, місто Бровари, вулиця Москаленка Сергія, будинок 8б, квартира 309; керівник – Петржик Євген Вікторович; тел.: (067)538-75-33, електронна пошта: e.petrzhik@gmail.com. Основний вид економічної діяльності підприємства – 38.32 Відновлення відсортованих відходів.

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи[1].

Планована діяльність, її характеристика.

Функціонування дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів ТОВ «ПЛАСТІКЕР ВЕСТ» за адресою: 10001 Житомирська область, м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 83Б. Підприємство є діючим і спеціалізується на комплексних послугах із сортування вторинної сировини; на переробці поліетилену, пропілену та макулатури, обробки сировини на власній станції досортовування для забезпечення подальшої ефективної переробки вторсировини - об’єкт оброблення відходів, що не є небезпечними.

Технічна альтернатива 1.

Сортування сировини (суха фракція попередньо відсортованих побутових відходів та відходів тари і упаковки) на спеціалізованій сортувальній лінії механічним та ручним способом із наступною передачею отриманої вторсировини (макулатури, полімерних матеріалів та ін.) спеціалізованим організаціям тюками по 300-1500 кг.

Технічна альтернатива 2.

Сортування сировини (сухої фракції попередньо відсортованих твердих побутових відходів) на спеціалізованій сортувальній лінії механічним та ручним способом.

В якості технічної альтернативи розглядається пакування окремих видів вторинної сировини шляхом її пресування з наступним обв’язуванням дротом отриманих тюків

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Провадження планованої діяльності заплановано в межах орендованого у ФОП Заблоцька Єлизавета Сергіївна виробничого майданчика площею 250,0 метрів квадратних який складається з нежитлових приміщень та прилеглої території, та розташований у Корольовському районі в м. Житомир, вул. Сергія Параджанова, 83Б.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядалася, оскільки виробничий майданчик, на якому планується провадження планованої діяльності має відповідне цільове призначення та знаходиться в оренді у ТОВ «ПЛАСТІКЕР ВЕСТ».

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Соціально-економічна необхідність планованої діяльності – підтримання належного санітарного стану населених пунктів України, покращення економічної ситуації регіону, збільшення обсягів використання ресурсоцінних компонентів відходів у якості вторинної сировини, зменшення об’ємів накопичення відходів на полігонах твердих побутових відходів.

З боку соціально-економічних умов впровадження планованої діяльності буде мати позитивний характер, обумовлений створенням робочих місць, збільшенням податкових надходжень до бюджетів всіх рівнів при сплаті податків, зборів, що відобразиться на розвитку інфраструктури міста та регіону

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

На проммайданчику по вул. Сергія Параджанова, 83Б в Корольовському районі м. Житомир Житомирська область розміщується комплекс обладнання, призначений для прийому і сортування попередньо відсортованих твердих побутових відходів, які мають відносно великий вміст вторинної сировини (суха фракція) з метою отримання вторинних ресурсоцінних компонентів, придатних для подальшого рециклінгу (макулатури, полімерних матеріалів та ін.).  Технологія виробництва складається з наступних технологічних операцій: на ділянку попередньої обробки сировини, спеціалізованим автотранспортом доставляється вхідна сировина (суха фракція попередньо відсортованих побутових відходів та відходів тари і упаковки), розвантажується автонавантажувачем (Автонавантажувач самохідний  б/к марка UNICARRIERS FHGE20T15/EBT-F176L, серійний номер №F1F6-00227; Транспортер TL-1000) та переміщується у цех де працівники вручну відсортовивають вхідну сировину за видами:

  • PP Поліпропіленові біг-беги бувші у використанні в тюках,
  • HDPE Поліетиленова стрічка (трубка) крапельного зрошення бувша у використанні в тюках
  • LDPE,  LLDPE Поліетиленова плівка бувша у використанні в тюках

Код за УКТЗЕД: 3915 90 11 00, 3915 10 00 00

  • Товарна група 4707 "Папір та картон для утилізації (макулатура та відходи)"

невибілені крафт-папір, картон чи гофровані ґатунки паперу або картону

Код за УКТЗЕД: 4707 10 00 00, 4707 20 00 00, 4707 30 10 00, 4707 90 10 00.

 На ділянки завантаження сировини, відсортована вторинна сировина далі завантажується в приймальний приямок (бункер), звідки стрічковим конвеєром, чи ручним методом, в залежності від типу пресу, подається до автоматичного пакувального пресу (ПРЕС STRAUTMANN, модель PP 1207, серійний номер 533.01.051; Прес гідравлічний ПГМТ-50;  ПРЕС STRAUTMANN, модель PP 1207, серійний номер 533.00.718) на  пресування з наступним обв’язуванням дротом отриманих тюків по 300-1500 кг.

На ділянки готової продукції, отримані в результаті сортування вторинні ресурси направляються на переробку спеціалізованим підприємствам. Невідсортовані відходи (харчові, рослинні та інші органічні речовини, а також інші відходи, забруднені органікою) вивозяться для захоронення на полігон ТПВ.

Інженерне забезпечення об’єкту:

- теплопостачання: електроопалення;

- водопостачання – централізоване (від міської мережі);

- водовідведення господарсько-побутових стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),

- водовідведення зливових вод - в міську систему дощової каналізації;

- електропостачання – від існуючої мережі.

Кількість працюючих – 20 осіб. Режим роботи - однозмінний з п’ятиденним робочим тижнем та тривалістю зміни 8 годин. Кількість робочих днів на рік – 260.

Проектна потужність дільниці обліку та перевантаження вторинних ресурсів становить  5000 т/рік.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:

- при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохоронного законодавства;

- по атмосферному повітрю

– забезпечення дотримання гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених міст;

- по водному середовищу –дотримання розмірів прибережних захисних смуг;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;

- по ґрунтам та ґрунтовим водам - захист від забруднення неочищеними стічними водами та відходами;

- по поводженню з відходами – дотримання вимог Закону України «Про управління відходами»; забезпечення розміщення відходів у навколишньому середовищі екологічно безпечним способом; передача відходів спеціалізованим підприємствам, які мають відповідну дозвільну документацію, на підставі попередньо укладених договорів;

- виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.

Санітарно-гігієнічні обмеження:

- експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-гігієнічними нормами та правилами;

- дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);

- дотримання допустимого акустичного (шумового) забруднення відповідно до вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму».

Інші обмеження:

- дотримання правил пожежної безпеки;

- обмеження містобудівного характеру, що встановлюються на основі ДБН Б.2.2- 12:2019 «Планування і забудова територій».

Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та санітарного законодавства.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею;

- забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкідливих факторів на цій межі;

- використання земельних площ в межах земельної ділянки, наданої у користування у відповідності з вимогами чинного законодавства.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Інженерна підготовка території не передбачається, підприємство існуюче. Під’їзні дороги та шляхи до об’єкту існуючі.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1

В період експлуатації буде забезпечуватись раціональне використання природних ресурсів, а також будуть передбачені охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

- клімат і мікроклімат – планована діяльність не призведе до змін клімату та мікрокламату;

- повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони;

- водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків з їх відведенням у міські централізовані мережі; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне середовище відсутній;

- ґрунт – планована діяльність не призведе до забруднення грунту

- геологічне середовище – вплив відсутній;

- рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

- навколишнє соціальне середовище – забезпечення місцевого населення робочими місцями, надходження коштів у місцевий та державний бюджет;

- навколишнє техногенне середовище – не впливає;

- утворення відходів – планована діяльність направлена на зменшення об’ємів накопичення відходів на полігонах твердих побутових відходів шляхом їх сортування та подальшого використання як вторинних матеріалів спеціалізованими підприємствами; застосування сортування відходів забезпечить санітарне та епідеміологічне благополуччя населення і екологічну безпеку навколишнього природного середовища; виробничі та побутові відходи, що утворюватимуться в процесі виробничої діяльності об’єкту, передбачається тимчасово зберігати у спеціально призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеціалізованим організаціям згідно договорів.

щодо технічної альтернативи 2

Аналогічно до технічної альтернативи 1, за винятком зменшення впливу на навколишнє середовище автомобілів на етапі транспортування готової продукції за рахунок пакування окремих видів вторсировини, що дозволяє оптимізувати завантаження кузова та зменшити кількість необхідних рейсів

щодо територіальної альтернативи 1

Провадження планованої діяльності в межах відведеної земельної ділянки не спричинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. Викиди від об’єкту, а також рівні шуму, вібрації, ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі найближчої житлової забудови не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури на території відсутні. В проекті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2

Територіальна альтернатива 2 не розглядається

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Друга категорія

11 Інші види діяльності Інші види діяльності: об’єкти оброблення відходів, що не є небезпечними, потужністю менше 100 тонн на добу.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідності із ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з ОВД,

що видається Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Житомирської обласної державної адміністрації. Адреса: Україна, 10014, Житомирська область, місто Житомир, вул. Театральна, будинок 17/20 тел. (0412) 47-25-36; e-mail: pryroda@eprdep.zht.gov.ua  Контактна особа: Семенюк М.М.

 

Інформація для ознайомлення:

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Лист Департаменту екологічної оцінки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь