Станишівська територіальна громада
Житомирська область, Житомирський район
Логотип Diia Герб України
gov.ua місцеве самоврядування України
  Пошук

Про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 29.05.2024 11:15
Кількість переглядів: 58

 

 

Фото без опису

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ

 

Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки
проєкту «Детальний план території земельної ділянки «Визначення містобудівних потреб земельної ділянки площею 1,93 га

(кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована

 за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області

 

Замовник.

Станишівська сільська рада

1. Назва документа державного планування:

Детальний план території земельної ділянки площею 1,93 га (кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області.

2. Основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки площею 1,93 га (кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області» є документом держаного планування місцевого рівня. Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами промисловості будівельних організацій, формування принципів планувальної організації забудови, визначення планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо будівництва об’єкту в межах проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. Детальний план території розробляється та затверджується в інтересах територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Відповідно до ст. 19 п. 2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» детальний план території за межами населених пунктів розробляється відповідно до схеми планування території для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами будівельних організацій на території Станишівської сільської  ради, Житомирського району, Житомирської області з урахуванням державних і регіональних інтересів.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Враховуючи п. 3 ч. 11 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», в якому йдеться про інші види діяльності, а саме: споруди для виробництва асфальтобетону, обʼєкт підлягає процедурі ОВД та СЕО. За проектною документацією даного детального плану території, земельна ділянка площею 1,93 га буде мати цільове призначення 11.03 «Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств». Об’єкти культурно-побутового обслуговування в межах ділянки проектування ДПТ не передбачені. Детальним планом передбачається розміщення таких основних будівель і споруд:

1. Адміністративно-побутову будівлю з укриттям;

2. Будівлю ангару;

3. Виробничу установку по виробництву асфальту:

4. Відкриті склади інертних матеріалів

5. Автостоянка для тимчасового зберігання вантажних автомобілів

6. Автостоянка тимчасового зберігання легкових автомобілів працівників автомобілів

7. Пожежна водойма.

Передбачається проектування асфальтного заводу потужністю 500 т асфальту на добу.

Параметри кожного проектного об’єкту у випадку його відхилення від рішення детального плану території (допускається уточнення контуру забудови, благоустрою) визначається ескізними намірами забудови та містобудівними розрахунками з відповідною ув’язкою з рішенням ДПТ. У випадку необхідності, у затверджений ДПТ можуть бути внесені зміни у встановленому чинним законодавством порядку. Обсяг СЕО визначається переліком основних екологічних проблем наявних на земельній ділянці приватної власності загальною площею 1,93 га.

4. Інформація про ймовірні наслідки: а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; б) для територій з природоохоронним статусом; в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Стратегічна екологічна оцінка ДПТ враховуватиме ймовірні наслідки для флори, фауни, біорізноманіття, ґрунтів, клімату, повітря, води, ландшафту, природних територій та об’єктів, безпеки життєдіяльності населення та його здоров’я, матеріальних активів, об’єктів культурної спадщини, у тому числі вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- та довгострокові, постійні й тимчасові, позитивні та негативні, а також взаємодію цих факторів. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: атмосферне повітря; клімат і мікроклімат; відходи; водні ресурси; геологічне середовище, ґрунти і земельні ресурси (у тому числі вилучення земельних ділянок); біорізноманіття, стан фауни і флори; соціальне та техногенне середовища.

б) для територій з природоохоронним статусом. Територій, які мають статус природно-заповідних об’єктів, безпосередньо на ділянці та поряд з нею, немає. Смарагдова мережа на ділянці та поряд з нею відсутня.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Транскордонні наслідки відсутні.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Альтернативою планованої діяльності (у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено) буде відмова від планованої діяльності (нульова альтернатива) або зміна технології організації виробництва, в тому числі зміна способу нагріву інертних складових та бітуму, способу  очищення димових газів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Обсяг досліджень передбачається відповідно до ст.11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Методологічною основою стратегічної екологічної оцінки проекту «Детальний план території земельної ділянки площею 1,93 га (кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області» є системний підхід. З метою сприяння досягненню сталого розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження зазначеного ДПТ будуть використані такі методи: загальні: аналіз, синтез, формалізація, порівняння, логічний, ідеалізації, експертних оцінок тощо; графічні; нормативно-правового регулювання; економіко-математичні методи, моделювання; інформаційні; прогнозування; соціо-екологічні методи. Всі припущення, які будуть зроблені в разі, коли бракує конкретних показників, носять консервативний характер (для врахування найгіршого з імовірних варіантів впливу). Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію (за її наявності): інформацію, яка міститься в інших законодавчих актах і має відношення до проекту ДПТ; статистичну інформацію щодо району планованої діяльності; дані моніторингу існуючого стану довкілля (кліматичні, метеорологічні, гідрологічні спостереження, дані про фонове забруднення та ін.); дані топографічних та геологічних вишукувань; діючі методики розрахунку викидів забруднюючих речовин від планованих джерел викиду; комп’ютерні програмні комплекси для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосферного повітря; іншу доступну інформацію.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві, введенні в експлуатацію, експлуатації, консервації, споруд та інших об’єктів. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні; д) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на об'єкти тваринного світу під час провадження планованої діяльності, згідно вимог статей 9, 37, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ».

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров'я населення. При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров'я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися: - відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

-заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». У складі містобудівної документації звітом про стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої цієї статті. У складі містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки площею 1,93 га (кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області», буде розроблений розділ "Охорона навколишнього природного середовища", який має відповідати вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та бути прирівняним до звіту про стратегічну екологічну оцінку.

9. Орган, до якого подаються зауваження та пропозиції та строки їх подання.

Приймальня Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, місцезнаходження – юридична адреса: 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Кооперативна, буд. 3, код ЄДРПОУ 04348444, електронна адреса: stansilrada@ukr.net .

Строк громадського обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки встановлюється замовником і не може становити менш як 10 днів з дня її оприлюднення. Органи, зазначені у статті 8 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», щодо проектів документів державного планування місцевого та регіонального рівнів надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у строк, що не перевищує 10 днів з дня отримання такої заяви. Зауваження та пропозиції подавати протягом 10 діб з моменту оприлюднення на сайті Замовника.

10. Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу СЕО:

Протягом 10 діб з дня оприлюднення повідомлення на офіційному сайті Станишівської сільської ради громадськість має право надати зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації - «Детальний план території земельної ділянки площею 1,93 га (кадастровий номер 1822086800:04:000:0755), з метою визначення параметрів забудови асфальтного заводу зі зміною цільового призначення земельної ділянки на землі промисловості, яка розташована за межами населених пунктів Станишівської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області».

Зауваження та пропозиції подаються з 30.05.2024 по 09.06.2024 до Станишівської сільської ради за адресою:

 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка, вул. Кооперативна, буд. 3.

Електронна адреса: stansilrada@ukr.net.

Сайт https://stanyshivska-gromada.gov.ua/

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь